×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OBADIA

Capitolul 1

Domnul pedepseşte Edomul. Păgânii nimicesc Edomul din pricina duşmăniei împotriva lui Israil, fratele lui. Ziua Domnului pentru toţi păgânii. Zi de pedeapsă pentru Edom, zi de mântuire pentru Israil. Biruinţa lui Iuda: cuprinderea ţărilor păgâne, nimicirea Edomului, lărgirea hotarelor, întoarcerea din robie şi întemeierea unei împărăţii a Domnului.

1 Vedenia lui Obadia. Aşa zice Domnul Dumnezeu despre Edom: – Auzit-am o veste de la Domnul şi un sol a fost trimis către noroade: «Haidem, să ne sculăm cu război împotriva lui Edom!» –

2 «Iată că mic te voi face între popoare şi foarte dispreţuit!

3 Trufia inimii tale te va amăgi! Fiindcă tu ai sălaş în văgăunile stâncilor şi aşezare pe vârfuri, zici în inima ta: «Cine mă va doborî jos?»

4 Chiar dacă îţi vei aşeza sălaşul sus ca vulturul şi ţi-ai face cuibul tău printre stele, şi de acolo te voi da jos», – zice Domnul.

5 «Oare furii nu te vor călca? Tâlhari, în vreme de noapte?… O, cum te vor pustii! Fura-vor îndeajuns! Sau când vor veni la tine culegătorii? – Puţini ciorchini de poamă-ţi vor lăsa!

6 Cum vor scotoci pe Esau şi aprig vor cerceta comorile sale ascunse!

7 Până la hotar te vor duce toţi soţii tăi; năvală vor da peste tine şi te vor înfrânge cei ce se vor împrieteni cu tine. Tovarăşii tăi îţi vor întinde curse sub picioarele tale fără ca tu să bănueşti ceva!

8 «În ziua aceea», – zice Domnul, – «voi pierde pe înţelepţii Edomului şi iscusinţa din muntele Esau!

9 Cumpătul şi-l vor pierde vitejii tăi, Temane, ca să fie măcelăriţi cu toţii cei din muntele lui Esau.

10 Din pricina silniciei împotriva fratelui tău Iacob, vei fi acoperit de ruşine şi vei fi nimicit în veac şi deapururi!

11 În ziua când tu stăteai de faţă, în ziua când păgânii au prins oştirea lui şi cei streini pătrundeau pe porţile lui, iar asupra Ierusalimului aruncau sorţii pieirii, şi tu te-ai purtat ca unul din ei!

12 Dar nu ţi se cuvenea ţie să te bucuri de fratele tău în ziua nenorocirii lui! Şi nici să te veseleşti de fiii lui Iuda, în ziua pieirii lor! Şi nici să fii cu gura mare în ziua strâmtorării!

13 Şi iar nu se cădea să intri pe poarta poporului meu în ziua necazului lui, nici să te bucuri de nenorocirea lui în ziua de restrişte, şi nici să întinzi mâna ta spre oştirea lui în ceasul prăbuşirii!

14 Nu se cădea să stai la spărtura zidului să ucizi fugarii lui şi nici să pui mâna pe cei ce scăpaseră în ziua de restrişte!

15 Dar ziua Domnului este aproape pentru toate popoarele. Precum ai făcut, aşa ţi se va face şi ţie, iar fapta ta fi-va răsplătită!

16 Şi fiindcă şi voi veţi bea din vinul meu în muntele cel sfânt al meu, tot aşa noroadele toate vor bea din vinul meu; vor bea şi vor sorbi şi vor fi ca şi cum niciodată n’ar fi fost!

17 Ci numai în muntele Sionului va fi mântuire şi templu va fi. Şi Iacob va stăpâni moşiile lor.

18 Şi va fi neamul lui Iacob foc şi neamul lui Iosif flacără, iar neamul lui Esau va fi paie, pe care le va aprinde şi le va mistui, şi nici unul din neamul lui Esau nu va scăpa, fiindcă Domnul a grăit.

19 Şi vor cuprinde muntele lui Esau în partea de la miază zi şi ţara Filistenilor în partea câmpoasă, şi vor lua în stăpânire podişurile muntoase ale lui Efraim şi câmpiile Samariei şi Galaadul şi Veniaminul.

20 Şi cei robiţi care fac parte din această oştire vor lua în stăpânire Canaanul până la Sarepta, şi cei robiţi din Ierusalim, care sunt în Sardes, vor stăpâni cetăţile cele de la miază-zi.

21 Şi biruitorii se vor sui în muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Iar împărăţia a Domnului va fi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.