×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 9

Israil nu va fi cruţat. Altă vedenie: jertfelnicul dărâmat. Israil va fi dus în robie, dar nu va fi nimicit. Vremuri de fericire: cetăţile vor fi rezidite şi toţi vor trăi în tihnă.

1 Văzut-am pe Domnul stând lângă altar şi a zis: «Loveşte capitelurile columnelor ca să se cutremure pragurile şi sfărâmă-le în capul tuturor! Iar pe cei ce vor scăpa, cu sabia îi voi ucide. Nici un fugar nu va scăpa cu fuga şi nici unul din cei care ar scăpa nu-şi va mântui viaţa!

2 Dacă se vor strecura în Şeol, de acolo mâna mea îi va apuca, şi de se vor sui în cer, îi voi da jos de acolo;

3 Dacă se vor piti pe vârful Carmelului, şi acolo îi voi căuta şi îi voi apuca; de se vor dosi de dinaintea ochilor mei în fundul mării, da-voi poruncă şarpelui să-i muşte.

4 Şi de se vor duce în robie înaintea vrăjmaşilor lor, şi acolo voi porunci săbiei să-i ucidă, căci voi ţine ochii mei aţintiţi asupra lor spre nenorocire, nu spre fericire!»

5 Domnul Dumnezeu Savaot se atinge de pământ, şi el se topeşte şi toţi locuitorii sunt cuprinşi de jale; pământul întreg se umflă ca Nilul şi scade ca fluviul Egiptului.

6 El e cel ce zideşte în ceruri foişorul său şi temeliile bolţilor sale le-a pus pe pământ. El chiamă apele mării şi le revarsă peste faţa pământului. Domnul este numele său!

7 «Oare nu sunteţi voi, feciori ai lui Israil, pentru mine, ca şi Cuşiţii?» – zice Domnul. «Oare n’am scos eu pe Israiliţi din ţara Egiptului, pe Filisteni din Caftor şi pe Sirieni din Chir?

8 Iată, ochii Domnului Dumnezeu privesc la regatul cel păcătos şi eu îl voi nimici de pe faţa pământului! Dar nu voi pierde cu totul casa lui Iacob», – zice Domnul.

9 «Căci, iată, voi da poruncă şi vă voi vântura, printre toate neamurile, pe voi cei din neamul lui Israil, precum vânturi grâul la ciur, ca nici o pietricică să nu cadă pe pământ.

10 De sabie vor muri toţi păcătoşii poporului meu, care zic: «Prăpădul nu se va apropia de noi şi nenorocirea nu ne va lua pe neaşteptate!»

11 În ziua aceea, voi ridica cortul cel căzut al lui David şi voi drege spărturile lui şi dărâmăturile le voi ridica la loc, şi-l voi zidi ca în vremile cele de la început;

12 Ca astfel ei să cucerească rămăşiţa Edomului şi pe celelalte popoare peste care s’a chemat numele meu», – zice Domnul, cel ce îndeplineşte acestea.

13 «Iată vin zile», – zice Domnul, – «când cel ce ară va ajunge din urmă pe cel ce seceră şi cel ce calcă strugurii pe cel ce samănă. Şi munţii vor picura must şi toate dealurile se vor topi.

14 Şi eu voi întoarce din robie pe cei din poporul meu Israil, care vor zidi cetăţile cele dărâmate şi le vor locui, sădi-vor vii şi vor bea din vinul lor, vor întemeia grădini şi din rodurile lor vor mânca.

15 Şi-i voi răsădi în ţara lor şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o în stăpânire», – zice Domnul Dumnezeul tău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.