×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 7

Pedepse straşnice: prăpădul lăcustelor. Amaţia, preotul lui Ieroboam, vesteşte pe rege despre proorocia lui Amos.

1 Iată ce vedenie mi-a arătat Domnul Dumnezeu: Iată el înfiripa un stol de lăcuste, la datul otavei, – otava care creşte după cositul cuvenit regelui.

2 Şi după ce au sfârşit de mâncat iarba de pe pământ, am zis: «Doamne Dumnezeule, fie-ţi milă! Cum va putea îndura aceasta Iacob, când este atât de mic?»

3 Şi s’a milostivit Domnul pentru aceste vorbe şi a zis: «Nu se va mai întâmpla!»

4 Apoi Domnul Dumnezeu mi-a descoperit o altă vedenie. Iată că Domnul chema focul să facă judecată; el mistui adâncul cel mare şi prăpădi şi parte din pământ.

5 Atunci am zis: «Doamne Dumnezeule, opreşte-te! Cum va îndura Iacob, când este atât de mic?»

6 Şi s’a milostivit Domnul şi acum, şi a zis:«Nici aceasta nu se va întâmpla!»

7 Şi iarăşi mi-a arătat o vedenie: Şi iată că Domnul stătea lângă un zid drept, de sus şi până jos, iar în mâna lui avea o cumpănă cu plumb la vârf.

8 Şi a zis Domnul către mine: «Ce vezi tu, Amos?» Şi am zis; «O cumpănă de zidar!» Şi mi-a răspuns Domnul: «Iată, eu voi pune cumpăna cea dreaptă în mijlocul poporului meu Israil şi de aici încolo nu-l voi mai ierta.

9 Înălţimile lui Isaac vor fi nimicite şi templele păgâne ale lui Israil vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam mă voi scula cu sabia.»

10 Atunci a trimis Amaţia, preotul cel din Betel, către Ieroboam, regele lui Israil, vorbă: «Amos unelteşte împotriva ta, chiar în casa lui Israil! Şi locuitorii ţării nu mai pot îndura cuvintele lui!

11 Căci iată ce grăieşte Amos: «De sabie va muri Ieroboam şi Israil va fi dus în robie, de pe pământul lui!»

12 Şi a zis Amaţia lui Amos: «Proorocule, scoală şi fugi în ţara lui Iuda şi acolo mănâncă pâine şi acolo prooroceşte!

13 Dar în Betel să nu mai prooroceşti, căci este templul regelui şi al stăpânirii!»

14 Şi a răspuns Amos şi a zis lui Amaţia: «Eu nu sunt prooroc şi nici ucenic de prooroc, ci sunt cioban şi cultivator de sicomore;

15 Şi de la turmă m’a luat Domnul şi mi-a zis: «Du-te şi prooroceşte împotriva poporului meu Israil!»

16 Şi acuma ascultă cuvântul Domnului, tu care zici: «Nu se cade să prooroceşti împotriva lui Israil şi să nu propovedueşti împotriva casei lui Isaac!»

17 Pentru aceasta aşa grăieşte Domnul: «Femeia ta va fi desfrânată în cetate şi fiii şi fiicele tale vor cădea în ascuţişul săbiei; pământul tău va fi măsurat cu funia, tu vei muri în pământ spurcat, iar Israil va fi dus în robie din ţara lui!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.