×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 5

Din pricină că Israil nu se îndreaptă cu pocăinţă spre Domnul, el îl vesteşte că va fi luat în robie. Ziua Domnului cea înfricoşată.

1 Ascultaţi acest cuvânt, acest cântec de jale, pe care eu îl încep pentru voi, cei din neamul lui Israil:

2 Căzut-a, ca să nu se mai scoale, fecioara lui Israil; trântită zace la pământ şi nimeni nu o ridică!

3 Căci aşa grăieşte Domnul Dumnezeu către casa lui Israil: «Cetatea care scotea o mie de oameni la luptă va rămânea cu o sută, şi cea care scotea o sută va rămânea cu zece».

4 Căci aşa grăieşte Domnul către casa lui Israil:

5 «Căutaţi-mă şi veţi fi vii! Nu umblaţi după Betel, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi pe lângă Beerşeba, căci Ghilgalul va fi dus în robie şi Betelul va fi spulberat;

6 Ci căutaţi pe Domnul ca să fiţi vii, ca nu cumva să dea flăcărilor casa lui Iosif, ca să arză de istov şi nimeni să n’o poată stinge din cei care locuesc în Betel.

7 Aceştia prefac judecata în pelin şi doboară dreptatea la pământ.

8 Căutaţi pe cel ce a făcut Pleiadele şi Orionul, pe cel ce preface bezna nopţii în dimineaţă şi întunecă ziua şi o face iarăşi noapte, pe cel ce chiamă apa mării şi o varsă peste faţa pământului, – Domnul este numele lui!

9 El care aduce prăpădul peste cel puternic, aşa încât paragina se întinde peste cetatea cea întărită.

10 Ei urăsc pe cei ce mustră, în poarta cetăţii, şi de cel ce grăieşte întru dreptate se scârbesc.

11 Drept aceea, fiindcă voi călcaţi în picioare pe cel sărman şi luaţi de la el gloabă pe grâu, cu toate că aţi zidit case de piatră cioplită, însă nu le veţi locui, şi deşi aţi sădit viţă de bun soi, nu veţi bea din vinul ei,

12 Fiindcă ştiu că multe sunt fărădelegile voastre şi grozave sunt păcatele voastre, ca unii care asupriţi pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci, la porţile cetăţii!»

13 Ci în vremea aceea omul cel înţelept va tăcea, căci vreme rea este.

14 Căutaţi binele şi nu răul, ca să fiţi vii, şi aşa Domnul Dumnezeu Savaot va fi cu voi, precum spuneţi că este.

15 Urîţi răul şi iubiţi binele şi daţi hotărîri drepte la poarta cetăţii, poate că Domnul Dumnezeu Savaot se va îndura de rămăşiţa lui Iosif.

16 Pentru aceasta aşa rosteşte Domnul Dumnezeu Savaot Atotţiitorul: «În toate pieţele plânset va fi şi pe toate uliţele se vor tângui: vai! vai! Plugarul va fi chemat la jale şi la bocet în rând cu bocitoarele.

17 Şi în toate viile va fi jălanie, când eu voi trece prin mijlocul tău», – zice Domnul.

18 Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce se va întâmpla cu voi! Ziua Domnului fi-va zi de întuneric şi nu de lumină!

19 Cum ar fi cu unul care fuge din faţa leului şi dă peste un urs şi, adăpostindu-se în casă şi rezimându-se cu mâna de perete, îl muşcă un şarpe!

20 Negreşit! Ziua Domnului va fi zi de întuneric şi nu de lumină, zi de beznă şi nu de strălucire!

21 «Urît-am, scârbit-am prăznuirile voastre şi nu simt nici o plăcere pentru adunările voastre în templu.

22 Când îmi veţi aduce arderi de tot şi prinoase, nu le voi binevoi şi la jertfele cele grase de pace ale voastre nu voi privi.

23 Depărtează de mine zgomotul cântecelor tale, fiindcă nu vreau să ascult sunetul harfelor tale!

24 Ci judecata să curgă ca apa şi dreptatea ca un pârău năvalnic!

25 Voi, neam al lui Israil, adusu-mi-aţi, oare, jertfe şi prinoase, în pustie, vreme de patruzeci de ani?

26 Ci aţi dus în cârcă pe Sacut, regele vostru, şi steaua dumnezeului vostru, Chevan, idolii voştri pe care vi i-aţi făurit.

27 De aceea eu vă voi duce robi dincolo de Damasc», – rosteşte Domnul al cărui nume este Dumnezeu Savaot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.