×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 4

Cu toate pedepsele pe care Dumnezeu le-a trimis peste Israil, tot nu se pocăeşte. Pustiirea s’a întins pretutindeni, dar Israil rămâne nepăsător.

1 Ascultaţi cuvântul acesta, voi vaci din Basan, care staţi pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei slabi şi obijduiţi pe cei sărmani, voi care grăiţi către bărbaţii voştri: «Daţi să bem!»

2 Juratu-s’a Domnul întru sfinţenia sa: «Iată vin zile peste voi, când veţi fi ridicate cu cangea şi ce va rămânea dintre voi, cu cinghelul pescăresc,

3 Şi veţi ieşi prin spărturile zidurilor, una câte una, şi veţi arunca pe Hadad-Rimon», – rosteşte Domnul.

4 «Duceţi-vă la Betel şi faceţi-vă de cap la Ghilgal: înmulţiţi fărădelegile! În fiecare dimineaţă, aduceţi jertfele voastre şi, la trei-trei zile, zeciuielile voastre;

5 Aduceţi prinoase de mulţămită, din pâine dospită, şi strigaţi să se audă după prinoasele cele de bună voie, căci aşa vă place vouă, fii ai lui Israil», – rosteşte Domnul Dumnezeu!

6 «De aceea şi eu v’am lăsat cu dinţii curaţi în toate cetăţile voastre şi cu lipsă de pâine în toate sălaşele voastre, dar tot nu v’aţi pocăit», – rosteşte Domnul.

7 «Lipsitu-v’am de ploaie cu trei luni mai nainte de seceriş; şi peste o cetate am trimis ploaie, iar peste alta nu; un ogor a avut parte de ploaie, iar altul, care n’a avut parte de ploaie, s’a uscat.

8 Aşa încât porneau două-trei cetăţi către o altă cetate ca să bea apă, dar nu se săturau! Şi voi tot nu v’aţi întors cu pocăinţă la mine», – rosteşte Domnul.

9 «V’am bătut cu rugină şi cu mălură; pustiit-am grădinile şi podgoriile voastre; smochinii şi măslinii voştri fost-au prăpădiţi de forfocari. Dar voi nu v’aţi întors cu pocăinţă la mine», – rosteşte Domnul.

10 «Trimis-am peste voi ciumă, la fel cu cea din Egipt; cu sabie am ucis pe feciorii voştri, v’am lăsat păgubaşi de caii voştri şi, întru urgia mea, şi duhoarea taberilor voastre am ridicat-o în nările voastre. Dar tot nu v’aţi pocăit», – rosteşte Domnul.

11 «Şi v’am pustiit cum a pustiit Dumnezeu Sodoma şi Gomora şi aţi ajuns ca un tăciune scos din foc. Dar tot nu v’aţi pocăit», – rosteşte Domnul.

12 Drept aceea, iată ce-ţi voi face, Israile, – şi cu deadinsul îţi voi face aceasta! Găteşte-te să dai ochii cu Dumnezeul tău, Israile!»

13 Căci iată el este cel ce a creat munţii şi a întocmit vântul şi oamenilor le descopere care este gândul său; el a făcut zorile şi întunericul, şi calcă peste înălţimile pământului, – Domnul Dumnezeu Savaot este numele lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.