×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 3

Fărădelegile şi pedepsirea lui Israil.

1 Ascultaţi cuvântul acesta pe care Domnul îl grăieşte către voi, fii ai lui Israil, şi către tot neamul pe care l-am scos din ţara Egiptului, şi iată cuvântul:

2 «Numai pe voi v’am cunoscut dintre toate neamurile pământului, pentru aceasta vă voi pedepsi pe voi pentru toate fărădelegile voastre!»

3 Oare pot merge doi laolaltă fără să se fi înţeles?

4 Oare urlă leul în pădure fără să fi prins prada? Oare sloboade puiul de leu glasul său, din vizuină, fără să fi înhăţat ceva?

5 Cade, oare, pasărea în laţ fără să fi fost momeală? Şi se ia oare laţul de pe pământ fără să se fi prins ceva în el?

6 Ori sună trâmbiţa în cetate fără ca poporul să nu se spăimânte? Ori se întâmplă vre-o nenorocire în cetate fără să fi fost de la Domnul?

7 Nu! Fiindcă Domnul nimic nu face, fără să descopere taina sa proorocilor, slujitorii lui!

8 Dacă leul răcneşte, cine nu se va spăimânta? Dacă Domnul grăieşte, cine nu va prooroci?

9 Strigaţi de pe palatele din Asiria şi de pe palatele din ţara Egiptului şi ziceţi: «Adunaţi-vă pe muntele Samariei şi vedeţi răzmiriţa cea mare din mijlocul ei şi asupririle dinlăuntrul ei!

10 Ei nu ştiu să meargă după pravilă», – zice Domnul, – «ci strâng comori de nedreptate şi de jăcmăneală în palatele lor.»

11 Pentru aceasta, aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Vrăjmaşul va împresura ţara şi va înfrânge puterea ta, şi palatele tale vor fi jefuite».

12 Aşa grăieşte Domnul: «Precum ciobanul scoate din gura leului o pereche de picioare sau un vârf de ureche, aşa vor scăpa şi Israiliţii care locuesc în Samaria şi stau tolăniţi în colţul divanului şi pe sofale aşternute cu scoarţe».

13 «Ascultaţi şi mărturisiţi împotriva casei lui Iacob», – rosteşte Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Savaot.

14 «În ziua în care voi pedepsi fărădelegile lui Israil, pedepsi-voi şi altarul din Betel, şi coarnele altarului vor fi tăiate şi vor cădea la pământ.

15 Şi voi dărâma palatele de iarnă şi casele de vară, precum şi palatele de fildeş vor fi pustiite, şi case multe nu vor mai fi!» – rosteşte Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.