×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 2

Proorocie împotriva Moabiţilor. Binefacerile lui Dumnezeu pentru Israil şi Iuda. Pedepsirea lor.

1 Aşa grăieşte Domnul: «Pentru trei păcate ale Moabului, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce, din pricină că el a ars oasele regelui Edomului până le-a făcut var.

2 De aceea, voi pune foc în Moab, ca să mistuiască palatele cele din Cheriot. Şi Moabul se va sfârşi în larmă, în ţipete şi în sunetul trâmbiţei.

3 Şi pe judecători îi voi stârpi din mijlocul lui şi pe toţi voevozii îi voi omorî o dată cu el», – rosteşte Domnul.

4 Aşa zice Domnul: «Pentru trei păcate ale lui Iuda, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce, din pricină că ei au zvârlit legea Domnului şi au nesocotit rânduirile lui şi au rătăcit umblând după idolii lor mincinoşi, după care şi părinţii lor umblaseră.

5 Pentru aceasta, voi arunca foc în Iuda ca să mistuiască palatele cele din Ierusalim!»

6 Aşa zice Domnul: «Pentru trei păcate ale lui Israil, ba chiar şi pentru patru, nu mă voi întoarce, fiindcă au vândut pe cel drept pe argint şi pe cel sărac pe o pereche de încălţăminte,

7 Ei calcă în pulbere, la răspântia drumurilor, pe cei nevoiaşi şi calea celor obijduiţi o cotesc. Feciorul dimpreună cu tatăl său se duc la aceeaşi roabă, ca să pângărească numele meu cel sfânt.

8 Pe veşmintele luate zălog ei se tolănesc pe lângă orice jertfelnic şi vinul celor globiţi îl beau în templul Dumnezeului lor.

9 Ci eu am nimicit de dinaintea voastră pe Amoriţi, care erau oameni înalţi la stat cât cedrii şi falnici ca stejarii, nimicind sus rodul lor şi dedesubt rădăcina lor!

10 Tot eu v’am scos din ţara Egiptului şi patruzeci de ani v’am dus prin pustie, ca să cuceriţi ţara Amoriţilor.

11 Eu am aşezat prooroci dintre feciorii voştri şi nazorei dintre tinerii voştri! Oare nu este aşa, fii ai lui Israil?» – întreabă Domnul.

12 «Dar voi aţi dat nazoreilor să bea vin, iar proorocilor le-aţi poruncit şi le-aţi zis: «Nu proorociţi!»

13 Pentru această pricină voi clătina pământul sub voi, cum se clatină un car încărcat cu snopi.

14 Cel iute de picior nu va putea să fugă, cel puternic nu se va putea folosi de puterea sa şi cel viteaz nu va scăpa cu viaţă;

15 Arcaşul nu va putea să ţină piept, cel sprinten la picior nu va scăpa, iar călăreţul nu va putea să se izbăvească!

16 Iar cel mai îndrăzneţ dintre cei viteji va fugi gol în ziua aceea», – rosteşte Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.