×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AMOS

Capitolul 1

Proorocie despre popoarele vecine cu poporul ales: Filistenii, Edomiţii şi Amoniţii.

1 Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tecoa, pe care le-a auzit în vedenie, despre Israil, în vremea lui Uzia, regele Iudei, în vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioaş, regele lui Israil, doi ani mai nainte de cutremur.

2 Şi a zis: «Când Domnul va răcni din Sion şi din Ierusalim va slobozi glasul său, jalnice fi-vor păşunile păstorilor şi uscat va fi piscul Carmelului!»

3 Aşa zice Domnul: «Pentru trei păcate ale Damascului, ba pentru patru, nu mă voi întoarce, fiindcă ei au treerat Galaadul cu tăvăluci de fier.

4 Pentru aceasta voi trimite foc împotriva casei lui Hazael ca să mistuiască palatele lui Ben-Hadad;

5 Şi voi sfărâma zăvoarele Damascului şi voi stârpi pe locuitorii din valea Aven şi pe cel care ţine în mână schiptrul din Bet-Eden şi norodul din Siria va fi dus în robie la Chir», – rosteşte Domnul.

6 Aşa zice Domnul: «Pentru trei păcate ale Gâzei, ba pentru patru, nu mă voi întoarce, din pricină că locuitorii ei au dus în robie mari tabere de robi, ca să le dea în mâna Edomului.

7 Pentru aceasta, foc voi arunca în zidurile Gazei ca să mistuiască palatele ei.

8 Stârpi-voi pe locuitorii din Aşdod şi din Ascalon şi pe cel ce ţine în mână schiptrul; şi voi întoarce spre Ecron mâna mea şi rămăşiţa Filistenilor va pieri», – rosteşte Domnul Dumnezeu.

9 Şi iată ce mai zice Domnul: «Pentru trei păcate ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce, din pricină că tabere întregi de robi au fost date în mâna Edomului şi nu şi-au mai adus aminte de legământul cel dintre fraţi.

10 De aceea voi arunca foc în zidurile Tirului ca să mistuiască palatele lui!»

11 Aşa zice Domnul: «Pentru trei păcate ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce, din pricină că el a urmărit cu sabia pe fratele său şi şi-a înăbuşit îndurarea şi urgia lui a dăinuit necontenit şi a păstrat furia lui până la urmă.

12 Pentru aceasta arunca-voi foc în Teman, ca să mistuiască palatele cele din Bosra!»

13 Aşa zice Domnul: «Pentru trei păcate ale Amoniţilor, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce, căci ei au spintecat femeile însărcinate din Galaad, ca să-şi lărgească ţara lor.

14 Pentru aceasta, voi pune foc în zidurile Rabei, ca să mistuiască palatele ei în urletele zilei de bătălie, în plesnetele zilei de furtună.

15 Şi regele lor va merge în robie, el şi cu voevozii lui!» – rosteşte Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.