×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 9

Jertfele, lui Aaron pentru sine şi pentru popor. Moise şi Aaron binecuvîntează poporul. Focul Domnului pogoară pe jertfelnic.

1 Iar a opta zi, Moise a chemat pe Aaron şi pe fiii lui şi pe bătrânii lui Israil,

2 Şi a zis lui Aaron: «Ia un viţel ca jertfă pentru păcat şi un berbec ca ardere de tot, amândoi fără de racilă, şi adu-i înaintea Domnului.

3 Iar bătrânilor lui Israil să le spui acestea: «Luaţi un ţap ca jertfă pentru păcat, apoi un viţel şi un miel de câte un an, amândoi fără cusur, ca ardere de tot.

4 Apoi un taur şi un berbec pentru jertfa de pace, ca să fie junghiaţi înaintea Domnului şi prinos de pâine frământat cu untdelemn, căci astăzi Domnul arătase-va vouă!»

5 Atunci au adus înaintea cortului descoperirii ceea ce poruncise Moise şi s’a apropiat toată obştia şi a stat în faţa Domnului.

6 Şi Moise a rostit: «Aceasta este ceea ce a poruncit Domnul să faceţi: iată! Şi slava Domnului se va arăta vouă!»

7 Apoi Moise a grăit lui Aaron: «Apropie-te de jertfelnic şi săvârşeşte jertfa ta pentru păcat şi arderea ta de tot şi fă ispăşire pentru tine şi pentru popor; şi adu şi darul poporului şi curăţeşte poporul, aşa precum a poruncit Domnul!»

8 Atunci s’a apropiat Aaron de jertfelnic şi a junghiat viţelul pe care l-a adus pentru sine ca jertfă pentru păcat.

9 Iar fiii lui Aaron aducându-i sângele viţelului, el şi-a muiat degetul în sânge şi a uns coarnele jertfelnicului, iar ceea ce a mai rămas din sânge, l-a vărsat la temelia jertfelnicului.

10 Pe urmă grăsimea şi rinichii şi grăsimea de pe ficatul jertfei pentru păcat, le-a ars pe jertfelnic, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

11 Iar carnea şi pielea le-a ars pe foc, afară din tabără.

12 După aceea, a înjunghiat jertfa arderii de tot, iar fiii lui Aaron întinzându-i sângele, a stropit jertfelnicul de jur-împrejur.

13 I-au întins apoi şi jertfa arderii de tot, tăiată în bucăţi, precum şi capul, şi le-a ars pe jertfelnic.

14 Şi spălând măruntaiele şi picioarele le-a ars şi pe ele pe jertfelnic, o dată cu toată jertfa arderii de tot.

15 După acestea, a adus prinosul poporului: a luat ţapul cel adus pentru păcatele poporului şi, înjunghiindu-l, l-a adus jertfă pentru păcat, în acelaşi fel ca mai sus.

16 A adus, la fel, şi arderea de tot şi a jertfit-o după rânduială.

17 După aceea, a adus prinosul de pâine şi luând din el o mână plină, l-a ars pe jertfelnic, în afară de arderea de tot cea de dimineaţă.

18 La urmă a înjunghiat taurul şi berbecul, aduşi pentru popor, ca jertfă de pace, iar fiii lui Aaron i-au adus sângele jertfelor şi el a stropit jertfelnicul jur-împrejur.

19 Bucăţile grase, din taur, precum şi coada, grăsimea de pe măruntaie, rinichii, grăsimea de pe ficat, ale berbecului,

20 Toate aceste părţi grase, le-au pus deasupra piepturilor; apoi aceste părţi grase le-au ars pe jertfelnic.

21 Iar pieptul şi şoldul drept le-a legănat Aaron, ca dar legănat înaintea Domnului, aşa precum îi poruncise lui Moise Domnul.

22 După toate acestea, Aaron şi-a ridicat mâinile spre popor şi i-a binecuvântat. Apoi a pogorit de la jertfelnic după ce a săvârşit jertfa pentru păcat, arderea de tot şi jertfa de pace.

23 Şi Moise şi Aaron au intrat în cortul descoperirii, iar când au ieşit au binecuvântat poporul. Atunci slava Domnului s’a arătat întregului popor.

24 Şi flacără de foc a ţâşnit din faţa Domnului şi a mistuit jertfa arderii de tot şi grăsimile de pe jertfelnic. Iar poporul, care privea, a strigat cu bucurie mare şi a căzut cu faţa la pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.