×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 8

Sfinţirea arhiereului Aaron si a fiilor săi.

1 După acestea, Domnul a vorbit către Moise şi i-a spus:

2 «Ia pe Aaron şi pe fiii săi cu el, şi odăjdiile şi mirul de miruit şi viţelul jertfei pentru păcat şi doi berbeci şi panerul cu azime,

3 Şi adună toată obştia, la uşa cortului descoperirii!»

4 Iar Moise a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul şi obştia s’a adunat la uşa cortului descoperirii.

5 Atunci Moise a grăit către obştie: «Iată ceea ce mi-a poruncit Domnul să facem!»

6 Şi a adus Moise pe Aaron şi pe fiii săi şi i-a spălat cu apă.

7 Apoi Moise a pus pe Aaron tunica şi l-a încins cu brâul şi l-a îmbrăcat cu mantia, a pus pe el efodul şi l-a încins cu brâul efodului, pe care l-a legat bine,

8 După aceea, i-a pus hoşenul, iar în hoşen i-a pus Urim şi Tumim.

9 I-a pus apoi mitra în cap, şi pe mitră, în partea dinainte, i-a prins tăbliţa de aur, diadema sfinţeniei, după cum poruncise lui Moise Domnul.

10 Apoi Moise a luat mirul de miruit şi a miruit sfântul locaş şi toate câte erau înlăuntru, şi le-a sfinţit.

11 După aceea a stropit jertfelnicul cu mir, de şapte ori, şi a miruit jertfelnicul şi toate lucrurile lui şi baia de spălat şi temelia ei şi astfel le-a sfinţit.

12 Apoi a turnat din mirul de miruit pe capul lui Aaron şi l-a uns şi l-a sfinţit.

13 Pe urmă, Moise a adus pe fiii lui Aaron şi i-a îmbrăcat cu stiharele şi i-a încins cu brâele şi le-a pus mitrele în cap, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

14 După acestea, a adus viţelul jertfei pentru păcat, şi Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul viţelului jertfei pentru păcat.

15 Şi după ce Moise l-a înjunghiat, a luat cu degetul din sângele lui şi a uns de jur-împrejur coarnele jertfelnicului şi a curăţit jertfelnicul; iar sângele care a rămas l-a vărsat la temelia jertfelnicului, sfinţindu-l astfel şi curăţindu-l.

16 Apoi Moise a luat toată grăsimea de pe măruntaie şi cea de pe ficat şi cei doi rărunchi cu seul lor, şi le-a ars pe jertfelnic.

17 Iar viţelul rămas, adică pielea lui, carnea lui şi necurăţenia lui, le-au ars în foc, afară din tabără, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

18 Apoi a adus berbecul arderii de tot, şi Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul berbecului.

19 Iar Moise, după ce l-a înjunghiat, a stropit cu sângele lui jertfelnicul de jur-împrejur.

20 Apoi a tăiat berbecul în bucăţi, şi Moise a ars capul şi bucăţile tăiate şi grăsimea berbecului.

21 Iar măruntaiele şi picioarele le-a spălat cu apă şi le-a ars cu tot berbecul pe jertfelnic, ca ardere de tot, întru miros de bună mireazmă, jertfă arsă în foc, adusă Domnului, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

22 A adus apoi berbecul al doilea, berbecul de sfinţire, şi fiii lui Aaron şi-au pus mâinile lor pe capul berbecului.

23 Şi Moise, după ce l-a înjunghiat, a luat din sângele lui şi a uns sfârcul urechii drepte a lui Aaron şi degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.

24 Apoi a adus Moise şi pe fiii lui Aaron şi le-a uns cu sângele berbecului sfârcul urechii drepte şi degetul cel mare de la mâna lor cea dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul lor cel drept; iar cu sângele rămas, Moise a stropit altarul, de jur-împrejur.

25 Apoi a luat grăsimea, adică coada berbecului şi toată grăsimea de pe măruntaie şi grăsimea de pe ficat şi cei doi rinichi cu seul lor, cum şi şoldul drept.

26 Iar din panerul cu azime care era înaintea Domnului, a luat o azimă şi o turtă pregătită cu untdelemn şi o pâinişoară şi le-a pus lângă bucăţile grase şi lângă şoldul drept.

27 Iar toate acestea le-a dat în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor săi şi le-a legănat, ca dar legănat, înaintea Domnului.

28 Pe urmă, Moise le-a luat din mâinile lor şi le-a ars pe jertfelnic, pe lângă arderea de tot, ca dar de înscăunare şi sfinţire, întru miros de bună mireazmă, jertfă arsă în foc, adusă Domnului.

29 Pe urmă, Moise a luat pieptul şi l-a legănat, ca dar legănat, înaintea Domnului. Din berbecul jertfei de intrare în slujbă, aceasta era partea cuvenită lui Moise, precum poruncise lui Moise Domnul.

30 După acestea, Moise a luat din mirul de miruit şi din sângele de pe jertfelnic şi a stropit pe Aaron şi veşmintele lui şi pe fiii lui şi veşmintele fiilor lui, împreună cu el, sfinţind astfel pe Aaron şi veşmintele lui şi pe fiii lui şi veşmintele fiilor lui, împreună cu el.

31 Şi a mai zis Moise către Aaron şi către fiii lui: «Fierbeţi carnea la uşa cortului descoperirii şi mâncaţi-o acolo, o dată cu pâinea din panerul jertfei pentru intrarea în slujbă, aşa precum am primit poruncă şi mi s’a spus: «Aaron şi fiii lui să le mănânce!»

32 Iar rămăşiţa din carne şi din pâine să fie arsă în foc.

33 Însă de la uşa cortului descoperirii să nu vă clintiţi şapte zile, până când se vor împlini zilele sfinţirii voastre, pentru că sfinţirea voastră ţine şapte zile.

34 Aşa precum s’a săvârşit astăzi, aşa porunceşte Domnul să se săvârşească şi în zilele următoare pentru curăţirea voastră.

35 Deci la uşa cortului descoperirii, stăruiţi ziua şi noaptea, timp de şapte zile şi păziţi ceea ce a poruncit Domnul să păziţi, altfel veţi muri, căci aşa am primit poruncă!»

36 Iar Aaron şi fiii săi au îndeplinit toate aceste lucruri, pe care le poruncise Domnul, prin graiul lui Moise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.