×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 7

Jertfele pentru vină, jertfele de pace; sângele şi grăsimea jertfelor.

1 Iată şi pravila jertfei pentru vină; este lucru prea sfânt.

2 În locul unde se va junghia jertfa arderii de tot, acolo să se junghie şi jertfa pentru vină; iar cu sângele ei, preotul să stropească altarul de jur-împrejur.

3 Iar cel cu jertfa să aducă toată grăsimea ei, adică coada şi toată grăsimea care înveleşte măruntaiele.

4 Apoi cei doi rărunchi cu grăsimea de pe ei, grăsimea de pe coapse şi grăsimea de pe ficat, pe care să le scoată împreună cu rărunchii.

5 Şi preotul să le ardă pe jertfelnic, ca jertfă arsă Domnului. Aceasta este jertfă pentru vină.

6 Tot bărbatul, dacă este preot, poate să mănânce din ea, dar în loc sfânt să o mănânce, căci este lucru prea sfânt.

7 La jertfa pentru păcat, ca şi la jertfa pentru vină, este aceeaşi pravilă, ele să fie ale preotului, care săvârşeşte ispăşirea cu ele.

8 Şi preotul care aduce arderea de tot a cuiva cade-se să ia pielea jertfei de el adusă.

9 Orice prinos de pâine copt în cuptor şi orice prinos gătit în tavă sau în tigaie să fie al preotului care l-a adus.

10 Dar orice prinos de pâine frământat cu untdelemn şi orice prinos uscat să fie al tuturor fiilor lui Israil, deopotrivă.

11 Iată acum pravila jertfei de pace, care se aduce Domnului:

12 Dacă aducătorul o aduce ca jertfă de mulţumire, atunci să aducă, la jertfa sângeroasă de mulţumire, plăcinte nedospite frământate cu untdelemn şi turte stropite cu untdelemn şi turte de făină prăjită, frământate cu untdelemn.

13 Pe lângă aceste turte, să aducă şi un prinos de pâine dospită, la jertfa sa sângeroasă, de mulţumire şi de pace.

14 Şi anume să aducă din toate aceste daruri câte o bucată Domnului, ca dar înălţat; şi aceasta să fie partea preotului care stropeşte cu sângele jertfei de pace.

15 Şi carnea jertfei de mulţumire şi de pace trebue să fie mâncată chiar în ziua aducerii ei; să nu rămână nimic din ea pe dimineaţa următoare.

16 Şi dacă jertfa adusă este din făgăduinţă sau de bună voie, să fie mâncată tot în ziua aducerii ei; totuşi, dacă va rămânea ceva din ea, preotul să o mănânce a doua zi.

17 Iar de va mai fi rămas din carnea jertfei pe a treia zi, să fie arsă în foc.

18 Dacă însă cineva va cuteza să mănânce din carnea jertfei sale de pace şi a treia zi, nu va fi plăcut Domnului şi aducătorului nu i se va ţine în seamă, căci este spurcăciune şi cel ce va mânca din ea va săvârşi un păcat.

19 Apoi carnea care se va atinge de ceva necurat să nu fie mâncată, ci să fie arsă în foc. Insă carnea jertfei, oricine este curat poate s’o mănânce.

20 Dar acela care va mânca din carnea jertfei de pace a Domnului având necurăţie asupră-i, acela să fie stârpit din poporul său.

21 Tot aşa, acela care se va atinge de vre-un lucru spurcat, sau de spurcăciune omenească, sau de dihanie spurcată, sau de orice târîtoare spurcată şi va mânca din carnea jertfei de pace a Domnului, unul ca acela să fie stârpit din poporul său!»

22 Şi iarăşi a vorbit Domnul către Moise şi a zis:

23 «Spune aşa fiilor lui Israil: «Nici un fel de grăsime, nici de bou, nici de oaie, nici de capră să nu mâncaţi!

24 Iar grăsimea vitei care a murit şi grăsimea vitei sfâşiate de fiare să slujească la orice nevoie, dar de mâncat să n’o mâncaţi.

25 Deci oricine va mânca grăsimea acestor vite, care se aduc jertfă arsă în foc Domnului, acel care a mâncat să se stârpească din poporul său.

26 Asemenea să nu mâncaţi deloc sânge, în toate aşezările voastre, nici de pasăre, nici de vită.

27 Oricine care va mânca sânge, unul ca acela să se stârpească din poporul său!»

28 După acestea Domnul a vorbit către Moise şi i-a spus:

29 «Grăieşte către fiii lui Israil: «Cel ce va aduce Domnului jertfă de pace, să-i aducă Domnului partea cuvenită, din jertfa sa de pace.

30 Cu înseşi mâinile sale să aducă părţile care trebuesc arse Domnului şi anume grăsimea cu pieptul împreună, ca pieptul să fie legănat: jertfă legănată înaintea Domnului.

31 Şi preotul să ardă grăsimea pe jertfelnic, iar pieptul să fie al lui Aaron şi al fiilor săi.

32 Şi şoldul cel drept, din jertfele voastre de pace, să-l daţi preotului, ca dar înălţat.

33 Acela dintre fiii lui Aaron care a adus sângele şi grăsimea jertfei de pace să aibă şoldul drept ca parte a lui.

34 Iar eu voi lua de la fiii lui Israil pieptul legănat şi şoldul înălţat, din jertfele lor de pace, şi le voi da lui Aaron arhiereul şi fiilor săi, ca venit veşnic din partea fiilor lui Israil.

35 Acesta este dreptul preoţesc al lui Aaron şi dreptul preoţesc al fiiilor săi, din jertfele arse Domnului, din ziua în care Moise i-a înfăţişat pe ei Domnului, ca să-i fie preoţi.

36 Acest venit poruncit-a Domnul să se dea lor, de către fiii lui Israil, din ziua ungerii lor, ca dajdie veşnică, în neam de neamul lor!»

37 Aceasta este pravila arderii de tot, a prinosului de pâine, a jertfei pentru păcat, a jertfei pentru vină, a jertfei pentru înscăunare şi sfinţire şi a jertfelor de pace,

38 Pe care a dat-o Domnul cu poruncă lui Moise, în muntele Sinai, atunci când a poruncit fiilor lui Israil să aducă Domnului prinoasele lor, în pustiul Sinai.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.