×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 6

Rânduiala săvârşirii diferitelor jertfe.

1 După aceasta Domnul a grăit către Moise şi a zis:

2 «Porunceşte lui Aaron şi fiilor săi următoarele: Iată rânduiala arderilor de tot! Arderea de tot să rămână pe vatra jertfelnicului toată noaptea, până dimineaţa şi focul jertfelnicului să fie înteţit, pe el, necontenit

3 Şi preotul să se îmbrace cu veşmântul său de in şi cu pantalonii de in şi să curăţe cenuşa în care focul a prefăcut arderea de tot de pe jertfelnic şi s’o pună lângă jertfelnic.

4 Apoi să se dezbrace de veşmintele lui şi să ia alte veşminte de rând şi să care cenuşa afară din tabără, într’un loc curat;

5 Iar focul de pe jertfelnic să fie înteţit mereu şi să nu se stingă. Preotul să pună lemne pe foc în fiecare dimineaţă şi să aducă arderea de tot, cea de dimineaţă, şi să ardă pe el grăsimea jertfelor de pace.

6 Focul să stea mereu aprins pe jertfelnic şi să nu se stingă.

7 Iată, acum, pravila prinosului de pâine: Fiii lui Aaron, să-l aducă de faţă cu Domnul, înaintea jertfelnicului.

8 Să ia preotul un pumn plin de lamura fainei acestui prinos de pâine şi din untdelemnul ei şi toată tămâia de pe prinos şi să ardă totul pe jertfelnic, mireazmă cu bun miros, spre pomenire, înaintea Domnului.

9 Iar rămăşiţa din prinos să o mănânce Aaron şi fiii săi şi anume nedospită; şi s’o mănânce în loc sfânt, în curtea cortului descoperirii.

10 Dar să n’o coacă dospit. Le dau lor aceasta ca parte din jertfele mele; e lucru prea sfânt, ca şi jertfa pentru păcat şi ca şi jertfa pentru vină.

11 Orice bărbat dintre fiii lui Aaron poate să mănânce din ea. Aceasta să fie lege veşnică în neam de neamul vostru, pentru jertfele în cinstea Domnului. Orice se va atinge de ele se va sfinţi.»

12 Şi iarăşi a grăit Domnul către Moise şi a zis:

13 «Acesta să fie prinosul lui Aaron şi al fiilor săi pe care să-l aducă Domnului, în ziua când unul dintre ei va fi miruit: a zecea parte dintr’o efă de frunte de făină, ca prinos veşnic, jumătate dimineaţa şi jumătate seara.

14 S’o pregătească în tavă, cu untdelemn şi s’o aducă bine prăjită; şi sfărâmând-o, să aduci prinosul în bucăţele prăjite, mireazmă cu bun miros, Domnului.

15 Şi preotul care va fi miruit în locul lui Aaron, dintre fiii lui, să pregătească acest prinos. Aceasta este pravila veşnică a Domnului. Prinosul să fie ars în întregime,

16 Căci orice prinos de pâine al preotului să fie ars în întregime şi să nu se mănânce!»

17 Şi iarăşi a vorbit Domnul cu Moise şi i-a zis:

18 «Grăieşte către Aaron şi către fiii săi şi spune-le: «Iată şi pravila jertfei pentru păcat: în locul unde se junghie jertfa pentru arderea de tot, să se junghie înaintea Domnului şi jertfa pentru păcat; este lucru prea sfânt.

19 Preotul care va aduce jertfa pentru păcat, acela s’o mănânce în loc sfânt, s’o mănânce în curtea cortului descoperirii.

20 Orice se va atinge de carnea jertfei se va sfinţi şi dacă va ţâşni din sângele ei pe un veşmânt, veşmântul care a fost stropit să fie spălat în locul sfânt.

21 Oala de lut în care s’a fiert carnea să fie spartă, iar dacă a fost fiartă într’un vas de aramă, vasul să fie frecat, apoi să fie spălat cu apă.

22 Orice bărbat din neamul preoţesc poate să mănânce din ea; este lucru prea sfânt.

23 Şi orice jertfă pentru păcat, din al cărei sânge se va aduce în cortul descoperirii, spre ispăşire, în sfântul locaş, să nu se mănânce, ci să fie arsă în foc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.