×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 5

Jertfe pentru felurite vinovăţii.

1 Când cineva, chemat fiind martor, a auzit cuvintele jurământului şi a căzut în păcat, fiindcă n’a mărturisit ce a văzut sau ce a ştiut, el îşi va purta vinovăţia sa.

2 Sau dacă cineva se va atinge de vre-un lucru spurcat, fie stârvul unei fiare necurate, fie stârvul unui dobitoc necurat, fie stârvul unei târîtoare necurate, şi el nu şi-a dat seama, totuşi el va fi necurat şi vinovat.

3 Sau dacă se va atinge cineva de spurcăciune omenească şi de orice fel de spurcăciune care spurcă şi el nu şi-a dat seama, dar pe urmă a prins de veste, el va fi vinovat;

4 Sau dacă cineva, în aprinderea mâniei, se va jura cu gura sa să facă rău sau să facă bine şi orice ar putea să spună un om la mânie, cu jurământ, fără să-şi dea seama, iar mai pe urmă îşi vine în fire, în toate aceste împrejurări el va fi vinovat.

5 Deci dacă el a căzut în păcat prin vre-unul din aceste chipuri, atunci să mărturisească păcatul săvârşit,

6 Şi să aducă Domnului ca ispaşă pentru păcatul săvârşit, o mioară, din turmă, sau o capră, ca jertfă pentru păcat, şi preotul să facă ispăşirea păcatului şi păcatul îi va fi iertat.

7 Iar daca nu-i va da mâna să aducă jertfă o oaie, atunci să aducă Domnului, pentru păcatul pe care l-a săvârşit, două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă pentru păcat şi altul ca ardere de tot.

8 Să le aducă preotului şi preotul să jertfească mai întâi pe cea pentru păcat. El să-i frângă gâtul de lângă ceafă, dar fără să i-l zmulgă.

9 Şi să stropească cu sângele jertfei pentru păcat, peretele jertfelnicului, iar ce a mai rămas din sânge, să fie stors la temelia jertfelnicului; aceasta este jertfa pentru păcat.

10 Cealaltă pasăre s’o aducă ardere de tot, după rânduială. Astfel preotul să facă ispăşirea pentru păcatul săvârşit şi el va fi iertat.

11 Dacă însă nu-i dă mâna să aducă două turturele sau doi pui de porumbel, atunci să aducă, pentru păcatul pe care l-a săvârşit, a zecea parte dintr’o efă de lamură de făină, ca jertfă pentru păcat, dar să nu toarne peste ea untdelemn, nici să-i adaoge tămâie, fiindcă aceasta e jertfă pentru păcat.

12 Şi s’o aducă la preot şi preotul să ia un pumn plin din ea, spre pomenire şi s’o ardă pe jertfelnic, lângă celelalte jertfe arse Domnului. Aceasta este jertfa pentru păcat.

13 Astfel preotul să-l curăţească de păcatul pe care l-a săvârşit, în vre-unul din aceste chipuri şi păcatul i se va ierta. Iar ce a mai rămas din făină să fie partea preotului, ca la prinoase.

14 Apoi Domnul a vorbit către Moise şi i-a zis:

15 «Dacă cineva va cădea în păcat, furând din neştiinţă, din cele afierosite Domnului acela să aducă Domnului ispaşă, din turmă, un berbec fără cusur, jertfă pentru vină, sau, după preţuirea ta, doi sicli de argint, după preţul siclului sfânt.

16 Şi fiindcă el a păcătuit şi a dosit din cele cuvenite sfântului locaş, să întoarcă înapoi, adăogând la preţ a cincea parte, şi s’o dea preotului, iar preotul să-l curăţească prin berbecul jertfei pentru vină şi vina i se va ierta.

17 Dacă cineva va cădea în păcat călcând din neştiinţă vre-una din poruncile Domnului, el s’a făcut vinovat şi-şi poartă vina.

18 Atunci el să aducă un berbec fără cusur din turmă după preţuirea ta, ca jertfă pentru vină şi să-l înfăţişeze preotului şi preotul să-l curăţească de păcatul săvârşit din neştiinţă, şi din nebăgare de seamă şi i se va ierta lui.

19 Aceasta este jertfă pentru vină, căci se făcuse vinovat în faţa Domnului!»

20 Apoi iarăşi a vorbit Domnul cu Moise şi i-a zis:

21 «Dacă va păcătui cineva săvârşind o nelegiuire înaintea Domnului şi va tăgădui faţă de vecinul său un lucru dat în păstrare, sau dat ca zălog, sau furat, sau luat cu japca de la aproapele său,

22 Sau ceva care fusese pierdut l-a găsit şi va tăgădui, sau va face jurământ mincinos în privinţa vre-unui lucru dintre toate cu câte omul poate să cadă în păcat,

23 Dacă el astfel va păcătui şi se va face vinovat, atunci el să întoarcă înapoi lucrul pe care l-a furat, sau ceea ce a luat cu japca, sau lucrul ce a fost dat în păstrare, sau odorul pierdut şi pe care l-a găsit,

24 Sau orice alt lucru pentru care el a jurat strâmb: să întoarcă înapoi preţul întreg şi să mai pună şi a cincea parte şi să i-l dea aceluia care este stăpânul lucrului, în ziua când va aduce jertfa sa pentru vină.

25 Şi ca jertfă pentru vină să aducă Domnului un berbec fără cusur din turmă, sau, după preţăluirea ta, preţul lui în sicli, după siclul sfânt; aceasta va fi jertfă pentru vină, adusă preotului.

26 Iar preotul să-l curăţească înaintea Domnului şi i se va ierta lui oricare ar fi fost fapta, cu care s’a făcut vinovat.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.