×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 4

Jertfele pentru păcat.

1 Vorbit-a Domnul către Moise şi a zis:

2 «Grăieşte către fiii lui Israil şi spune-le: «Dacă va păcătui cineva din neştiinţă, împotriva vre-uneia din poruncile Domnului şi va călca una din ele, iată pravila de urmat:

3 Dacă însuşi arhiereul miruit a păcătuit şi a băgat pe popor în păcat, el, pentru păcatul ce l-a săvârşit, să aducă Domnului, ca jertfă pentru păcat, un viţel fără cusur.

4 Şi să aducă viţelul la uşa cortului descoperirii, înaintea Domnului şi să pună mâna pe capul viţelului şi să junghie viţelul înaintea Domnului.

5 Apoi preotul cel miruit să ia din sângele viţelului şi să-l ducă în cortul descoperirii;

6 Şi preotul să-şi moaie degetul în sânge şi să stropească cu sânge de şapte ori, înaintea Domnului, înaintea perdelei sfântului locaş.

7 După aceea preotul să ungă cu sânge înaintea Domnului, coarnele jertfelnicului tămâierii bine mirositoare, care se află în cortul descoperirii, iar tot sângele care a mai rămas să-l toarne la temelia jertfelnicului arderilor de tot, aflător la uşa cortului descoperirii.

8 Iar toată grăsimea viţelului adus ca jertfă pentru păcat să o scoată din el: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea dinlăuntru.

9 Aşijderea cei doi rărunchi, cu grăsimea de pe ei, grăsimea de pe coapse şi cea care atârnă pe mai, împreună cu rărunchii, să le scoată,

10 La fel cum le-a scos din viţelul jertfei de pace, şi preotul să le ardă pe jertfelnicul arderilor de tot.

11 Ci pielea viţelului şi toată carnea lui împreună cu capul şi cu picioarele, lui măruntaiele lui şi cu necurăţenia lui,

12 Aşa dar tot viţelul rămas: să-l scoată afară din tabără, la un loc curat, acolo unde se aruncă cenuşa, şi să-l ardă pe foc de lemne. Să-l ardă acolo unde se aruncă cenuşa.

13 Dacă însă toată obştia lui Israil va păcătui din neştiinţă şi fapta va rămânea tăinuită de ochii obştiei, şi va călca vre-una din poruncile Domnului, şi se va face vrednică de osândă,

14 Când se va afla de păcatul săvârşit împotriva poruncii, atunci obştia să aducă un viţel ca jertfă pentru păcat, să-l aducă înaintea cortului descoperirii.

15 Iar bătrânii obştiei să-şi pună mâinile pe capul viţelului, înaintea Domnului, şi să înjunghie viţelul, înaintea feţei Domnului.

16 Apoi preotul miruit să aducă din sângele viţelului, în cortul descoperirii.

17 Şi preotul să-şi moaie degetul în sânge şi să stropească de şapte ori, înaintea Domnului, înaintea perdelei sfinte.

18 Şi pe urmă să ungă cu sânge coarnele jertfelnicului, care este înaintea Domnului, în cortul descoperirii, iar tot sângele ce a mai rămas să-l toarne la temelia jertfelnicului arderilor de tot, de la uşa cortului descoperirii.

19 Iar toată grăsimea s’o scoată din viţel şi s’o ardă pe jertfelnic.

20 Deci să facă cu viţelul întocmai cum a făcut cu viţelul adus jertfă pentru păcatul arhiereului, aşa să facă şi cu acesta; astfel preotul să facă ispăşire pentru obştie şi păcatul li se va ierta.

21 După acestea, să care afară din tabără viţelul şi să-l ardă aşa precum a ars viţelul cel dintâi. Aceasta este jertfă pentru păcatul obştiei.

22 Iar dacă vre-o căpetenie va păcătui şi va călca din neştiinţă vre-una din poruncile Domnului Dumnezeului său şi prin aceasta s’a făcut vrednic de osândă,

23 Dacă păcatul pe care l-a săvârşit i se va da pe faţă, atunci să aducă drept jertfă a lui pentru păcat, un ţap fără nici o meteahnă.

24 Şi să-şi pună mâna sa pe capul ţapului şi să-l junghie în locul unde se junghie arderile de tot înaintea Domnului. Aceasta este jertfă pentru păcat.

25 Şi preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat şi să ungă coarnele jertfelnicului arderilor de tot, iar sângele care a rămas, să-l toarne la temelia jertfelnicului arderilor de tot.

26 Şi toată grăsimea ţapului s’o ardă pe jertfelnic întocmai ca grăsimea jertfei de pace şi aşa preotul să facă ispăşire pentru păcatul lui, şi i se va ierta.

27 Iar dacă cineva din poporul de rând va păcătui din neştiinţă şi va călca vre-una din poruncile Domnului şi se va face astfel vrednic de osândă,

28 Dacă păcatul pe care l-a săvârşit i se va da pe faţă, atunci el să aducă o capră fără cusur, ca jertfă, pentru păcatul pe care l-a săvârşit,

29 Şi să-şi pună mâna sa pe capul jertfei pentru păcat şi să înjunghie jertfa la locul arderilor de tot.

30 Iar preotul să ia cu degetul din sângele jertfei şi să ungă coarnele jertfelnicului arderilor de tot, iar tot sângele care a mai rămas, să-l toarne la temelia jertfelnicului.

31 Şi toată grăsimea jertfei s’o scoată precum s’a scos grăsimea de la jertfa de pace şi s’o ardă preotul pe jertfelnic ca miros de bună mireazmă Domnului. Astfel preotul să facă ispăşire şi păcatul i se va ierta.

32 Iar dacă cineva vrea să aducă o oaie ca jertfă pentru păcat, atunci să aducă o mioară fără de cusur,

33 Şi să-şi pună mâna sa pe capul jertfei pentru păcat şi să înjunghie jertfa la locul unde se înjunghie arderile de tot.

34 Apoi preotul să ia cu degetul din sângele jertfei şi să ungă coarnele jertfelnicului arderilor de tot, iar tot sângele care a mai rămas, să-l toarne la temelia jertfelnicului.

35 Şi toată grăsimea jertfei s’o dea la o parte, precum a scos grăsimea mielului pentru jertfa de pace şi preotul s’o ardă pe jertfelnic, alături de celelalte jertfe arse în cinstea Domnului. Astfel preotul să facă ispăşire pentru păcatul pe care l-a săvârşit şi i se va ierta lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.