×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 24

Untdelemnul pentru candele, pâinile punerii înainte, pedepsele pentru blestem şi alte pedepse.

1 Şi iarăşi a vorbit Domnul cu Moise şi a zis:

2 «Porunceşte fiilor lui Israil să-ţi aducă untdelemn curat stors din măsline, pentru candelabru, ca să fie totdeauna untdelemn în candele.

3 Dincoace de perdeaua care ascunde chivotul legii, în cortul descoperirii, Aaron să orânduiască luminile ca să ardă neîncetat de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o pravilă veşnică, pe care s’o păziţi în neam de neamul vostru.

4 În candelabrul cel de aur curat Aaron să aşeze candelele, casă lumineze pururea înaintea Domnului.

5 După aceea, să iei lamură de făină, să pregăteşti din ea şi să coci douăsprezece pâini, câte două zecimi de efă de fiecare pâine.

6 Şi să le pui pe două rânduri, câte şase într’un rând, pe masa cea de aur curat care este înaintea Domnului.

7 Iar alături de aceste rânduri să pui tămâie curată, mireazmă de pomenire lângă pâine şi jertfă arsă în foc, Domnului.

8 În fiecare Sâmbătă, Aaron să le aşeze pururea înaintea Domnului, ca o veşnică îndatorire, după legământ, a fiilor lui Israil.

9 Şi aceste pâini să rămână lui Aaron şi fiilor săi, care să le mănânce în locul cel sfânt, căci ele sunt mare sfinţenie, cuvenite lui Aaron, din jertfele arse în foc în cinstea Domnului, ca pravilă pe veci.»

10 În vremea aceea, feciorul unei femei israilite, al cărui tată era egiptean, s’a amestecat printre fiii lui Israil. Şi feciorul femeii israilite cu un alt israilit au început să se certe în tabără.

11 Iar acest fecior de israilită a hulit numele Domnului şi l-a blestemat. Atunci l-au adus pe el la Moise. Numele maicii sale era Şelomit, fiica lui Dibri din seminţia lui Dan.

12 Şi l-au pus pe el sub pază, până ce Moise, din porunca Domnului, era să hotărască în pricina lor.

13 Atunci Domnul a poruncit astfel lui Moise:

14 «Scoate afară din tabără pe cel ce a blestemat şi toţi cei ce l-au auzit să-şi pună mâinile pe capul lui; apoi toată obştia să-l omoare cu pietre».

15 Iar către fiii lui Israil să rosteşti aşa: «Oricine va blestema pe Dumnezeul său să-şi ispăşească păcatul.

16 Cel ce huleşte numele Domnului, să fie pedepsit cu moarte: toată obştia să-l ucidă cu pietre. Ori de-ar fi străin, ori de-ar fi născut în ţară, dacă va huli numele Domnului el trebue să moară.

17 Şi cel ce va omori pe altul, cu moartea să fie pedepsit.

18 Iar cel ce va omorî o vită să dea alta în schimb, cap de vită pentru cap de vită.

19 Oricine va căşuna vre-o vătămare trupească aproapelui său, cum i-a făcut el, aşa să i se facă:

20 Schilodeală pentru schilodeală, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; precum el a vătămat trupul altuia, aşa să i se vatăme şi trupul lui.

21 Cine va omori o vită să dea o vită în schimb, iar cine va omori un om, cu moarte să i se răsplătească.

22 O singură legiuire să aveţi, după care să fie judecat şi străinul şi băştinaşul, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!»

23 Şi după ce Moise a împărtăşit aceste porunci fiilor lui Israil, ei au scos afară din tabără pe hulitor şi l-au ucis cu pietre. Şi fiii lui Israil au făcut întocmai precum Domnul dăduse poruncă lui Moise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.