×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 21

Sfinţenia preoţilor: a arhiereului şi a preoţilor. Metehnele trupeşti care îndepărtează pe cei din neamul lui Aaron de la preoţie.

1 După aceea, Domnul a grăit lui Moise: «Vorbeşte preoţilor, fiilor lui Aaron şi le spune:

2 «Preotul să nu se spurce atingându-se de vre-un mort din neamul său, afară doar de rudele sale cele mai de aproape: de maică-sa, sau de tată-său, sau de fiu-său, sau de fiică-sa, sau de fratele său,

3 Sau de soră-sa, care este fecioară şi este aproape de el şi care deci n’a fost măritată cu bărbat; pentru ea poate să sc spurce.

4 Preotul să nu se spurce cu o femeie măritată din poporul său şi să nu-şi pângărească sfinţenia.

5 Pentru morţi să nu-şi rază capul, nici să-şi rotunzească marginile bărbii, nici să-şi facă scrijelituri pe trup.

6 Sfinţi să fie ei pentru Dumnezeul lor şi să nu pângărească numele Dumnezeului lor, căci ei aduc jertfele de foc ale Domnului, pâinea Dumnezeului lor; deci, sfinţi să fie.

7 Preoţii să nu-şi ia de soţie femeie desfrânată, sau pângărită, sau femeie izgonită de bărbatu-său — să nu-şi ia. Căci preotul este sfânt Dumnezeului său.

8 Cinsteşte-l cu cinste sfântă, căci el aduce pâine Dumnezeului tău. Sfânt să fie pentru tine, căci sfânt sunt eu, Domnul, cel ce vă sfinţesc pe voi.

9 Iar dacă fata preotului se va pângări prin desfrânare, ea necinsteşte pe tatăl său. În foc să fie arsă.

10 Arhiereul care stă mai sus decât fraţii săi, pe capul căruia s’a turnat mirul ungerii şi a fost sfinţit şi înscăunat ca să se îmbrace cu sfintele odăjdii, să nu-şi lase părul în neorânduială, în semn de jale, şi veşmintele să nu şi le sfâşie.

11 Şi la nimeni, mort, să nu se ducă; nici pentru tată-său, nici pentru maică-sa; el nu trebue să se spurce.

12 Şi din locaşul sfânt să nu iasă, ca să nu spurce casa Dumnezeului său, căci cununa ungerii cu mir a Dumnezeului său este asupră-i. Eu sunt Domnul.

13 Ci să-şi ia de nevastă o fecioară.

14 Femeie văduvă sau izgonită de bărbat, sau fată necinstită, sau desfrânată, de acestea să nu-şi ia, ci să-şi ia o fecioară din poporul său,

15 Aşa încât să nu-şi necinstească pe urmaşi în mijlocul poporului său, căci eu sunt Domnul, cel ce-l sfinţesc pe el!»

16 Şi iarăşi a vorbit Domnul cu Moise şi i-a poruncit:

17 «Spune lui Aaron astfel: «Oricine din sămânţa ta, în neam de neam, care va avea vre-o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă prinos Dumnezeului său.

18 Aşa dar nimeni care va avea vre-un beteşug trupesc să nu se apropie de cele sfinte, nici orbul, nici şchiopul, nici cel cu nasul turtit, nici cel cu un mădular mai lung decât trebue,

19 Nici cel cu piciorul stâlcit sau cu mâna stâlcită,

20 Nici cel cocoşat, nici cel sfrijit, nici cel cu albeaţă în ochi, nici cel cu râie, nici cel cu pecingine, nici cel cu părţile bărbăteşti strivite.

21 Nici un bărbat, cu vre-o meteahnă trupească, din neamul lui Aaron arhiereul, să nu se apropie, ca să aducă jertfele arse în foc Domnului. Fiindcă are o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă pâinea Dumnezeului său.

22 Dar din prinoasele Dumnezeului său, din cele prea sfinte şi din cele sfinte, poate să mănânce.

23 Dar până la perdea să nu pătrundă şi de jertfelnic să nu se apropie, căci are o meteahnă în trupul lui, ca să nu spurce sfântul meu locaş, căci eu sunt Domnul, cel ce-i sfinţesc pe ei. i

24 Şi Moise a împărtăşit acestea lui Aaron şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.