×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 20

Felurite pedepse pentru diferite călcări de legi.

1 Şi iarăşi a vorbit Domnul către Moise zicând:

2 «Grăieşte iar către fiii lui Israil şi le spune: «Dacă cineva dintre fiii lui Israil, ori dintre străinii care locuesc în Israil s’ar afla că dă din odraslele sale lui Moloh, acela să fie ucis. Poporul ţării să-l ucidă cu pietre.

3 Şi eu voi întoarce faţa mea cu vrăjmăşie spre omul acela şi-l voi stârpi din mijlocul poporului lui, fiindcă a dat din odraslele sale lui Moloh, ca să spurce sfântul meu locaş şi ca să pângărească numele cel sfânt al meu.

4 Iar dacă locuitorii ţării şi-ar închide ochii lor faţă de omul care a jertfit din fiii săi lui Moloh şi nu l-ar omorî,

5 Atunci eu voi pune ochii mei cu duşmănie pe omul acela şi pe neamul lui, precum şi pe toţi cei ce s’au luat după desfrânarea lui, ca să desfrâneze cu Moloh, şi-i voi stârpi din mijlocul poporului lui.

6 Cine va umbla după chemătorii de duhuri ale celor morţi şi după vraci, ca să desfrâneze cu ei, eu îmi voi întoarce cu mânie faţa către el şi-l voi stârpi din mijlocul poporului său.

7 Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

8 Păziţi legile mele şi împliniţi-le. Eu sunt Domnul care vă sfinţesc pe voi.

9 Oricine va blestema pe tatăl său, sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Cine a blestemat pe tatăl său, sau pe mama sa, sângele lui să fie asupra lui.

10 Cel ce a săvârşit precurvie cu femeia altuia, cel ce a săvârşit precurvie cu femeia aproapelui său, să fie pedepsit cu moartea şi bărbatul vinovat şi femeia vinovată.

11 Cel ce se va culca cu femeia tatălui său, însemnează că a descoperit goliciunea tatălui său; amândoi să fie pedepsiţi cu moarte. Sângele lor să fie asupra lor.

12 Asemenea cel ce se va culca cu noră-sa, cu moarte să fie amândoi pedepsiţi, căci au făcut amestecare de sânge; sângele lor să fie asupra lor.

13 Dacă cineva se va culca cu bărbat, cum s’ar culca cu femeie, blestemăţie au făcut amândoi; să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să fie asupra lor.

14 Cel ce-şi va lua o nevastă şi pe maică-sa pe lângă ea, este mare grozăvie, cu foc să fie ars şi el şi ele, ca să nu fie grozăvie în mijlocul vostru.

15 Cel ce se va culca cu dobitoc, să fie pedepsit cu moarte şi să ucideţi şi pe dobitoc.

16 Şi femeia care se va apropia de orice fel de dobitoc, spre împreunare, să ucizi pe femeie şi pe dobitoc; morţii să fie daţi; sângele lor să fie asupra lor.

17 Şi care va lua pe soră-sa, sau pe fiica părintelui său, sau pe fiica mamei sale şi va vedea goliciunea ei şi ea va vedea goliciunea lui, ticăloşie săvârşeşte. Şi stârpiţi să fie înaintea ochilor poporului. Şi fiindcă a descoperit goliciunea sorei sale, să-şi ispăşească fărădelegea.

18 Şi cine se va culca cu o femeie care are obiceiul ei firesc şi va descoperi goliciunea ei, atunci el a dezgolit curgerea ei şi ea şi-a dezgolit izvorul sângelui ei. Amândoi să fie stârpiţi din mijlocul poporului lor.

19 Aşijderea goliciunea surorii mamei tale şi a surorii tatălui tău să n’o descoperi, căci unul ca acesta dezgoleşte pe ruda sa, şi amândoi să-şi ducă păcatul.

20 Cine se va culca cu femeia unchiului său, acela dezgoleşte goliciunea unchiului său. Să-şi ispăşească păcatul şi să moară fără copii.

21 Şi de va lua cineva pe femeia fratelui său, ticăloşie este. Goliciunea fratelui său a dezgolit. Să nu mai aibă copii.

22 Păziţi deci toate legile mele şi toate hotărîrile mele şi îndepliniţi-le, ca să nu vă verse ţara în care eu vă voi duce ca să locuiţi.

23 Şi să nu umblaţi după datinele popoarelor pe care eu le voi izgoni de dinaintea voastră, căci toate acestea ele le-au săvârşit, de aceea m’am scârbit de ele.

24 Ci eu v’am grăit vouă: «Voi veţi moşteni ţara lor, căci eu vă voi da-o vouă moştenire, ţara întru care curge lapte şi miere. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, cel ce v’am osebit pe voi dintre popoare.

25 Să faceţi osebire între dobitoacele curate şi cele necurate şi între păsările necurate şi cele curate şi să nu vă pângăriţi sufletele voastre, mâncând vite sau păsări, sau alte târîtoare care se târăsc pe pământ, pe care eu vi le-am osebit, ca necurate.

26 Deci voi sfinţi să-mi fiţi mie, căci sfânt sunt eu Domnul, şi v’am osebit pe voi dintre popoare, ca să fiţi stăpânirea mea.

27 Bărbatul sau femeia care se vor îndeletnici cu chemarea duhurilor celor morţi, ori cu vrăjitoria, fără milă să fie omorîţi, cu pietre să-i ucideţi. Sângele lor să fie asupra lor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.