×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 19

Alte pravili.

1 Şi iarăşi a grăit Domnul către Moise şi i-a poruncit:

2 «Vorbeşte către toată obştia fiilor lui Israil şi spune-le: «Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru!

3 Fiecare să cinstească pe mama sa şi pe tatăl său şi ziua Sâmbetei mele să o păziţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!

4 Să nu vă întoarceţi faţa către idoli şi dumnezei turnaţi să nu vă faceţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

5 Şi când jertfiţi Domnului jertfe de pace, jertfiţi cu voie bună.

6 În ziua în care jertfiţi, jertfa să fie mâncată, sau a doua zi, şi dacă a mai rămas ceva până a treia zi, să fie ars în foc.

7 Iar dacă din jertfă va mânca cineva a treia zi, este o urîciune; jertfa nu va fi primită.

8 Şi oricine va mânca îşi va purta păcatul, căci a spurcat lucrurile sfinte ale Domnului şi unul ca acesta să fie stârpit din poporul său.

9 Iar când veţi secera lanurile din ţara voastră, să nu mergi cu secera până în colţurile ogorului tau şi spicele rămase de pe urma secerei să nu le culegi.

10 Să nu culegi ciorchinii rămaşi pe urmă în via ta şi tot aşa să nu aduni poamele căzute jos, din livada ta. Acestea să le laşi săracului şi străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău.

11 Să nu furaţi şi să nu minţiţi şi să nu vă înşelaţi unul pe altul.

12 Apoi să nu juraţi strâmb întru numele meu. Deci să nu pângăreşti numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

13 Să nu asupreşti pe aproapele tău şi să nu-l jăcmăneşti; simbria simbriaşului să nu mâie până a doua zi în mâna ta.

14 Să nu blestemi pe cel care este surd şi în calea orbului să nu pui piedici, ci teme-te de Dumnezeul tău! Eu sunt Domnul.

15 Să nu faceţi nedreptate în judecată. Să nu-i faci hatâr săracului, fiindcă e sărac, nici să măguleşti pe boier, fiindcă e boier, ci să judeci pe aproapele tău cu dreptate.

16 Să nu umbli cu zâzanii în poporul tău, nici să te ridici împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul.

17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta, dar dojeneşte pe aproapele tău ca să nu te încarci tu cu păcat.

18 Să nu fii răzbunător şi să nu pizmueşti pe fiii poporului tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.

19 Păziţi rânduielile mele. Vitele tale, din două soiuri felurite, să nu le laşi să se împerecheze şi ogorul tău să nu-l semeni cu sămânţă de două feluri, iar veşmânt din două feluri de fire să nu pui pe tine.

20 Dacă un bărbat se va culca cu o femeie, care este roabă şi casnica altui bărbat şi ea n’a fost răscumpărată şi nici liberată, să fie pedepsiţi, dar nu cu moarte, fiindcă n’a fost liberă.

21 Şi anume: el să aducă jertfă pentru ispăşire, Domnului, la uşa cortului descoperirii, un berbec drept jertfă pentru vină.

22 Iar preotul să-l curăţe prin berbecul jertfei pentru vină înaintea Domnului, de păcatul pe care l-a făcut, iar păcatul pe care l-a săvârşit i se va ierta.

23 Când veţi intra în pământul făgăduit şi veţi sădi fel de fel de pomi roditori, să socotiţi roadele lor dintâi ca un fel de netăiere împrejur: trei ani să fie pentru voi netăiaţi împrejur şi să nu fie de mâncare,

24 Iar în anul al patrulea să fie toate roadele pomului sfinte, afierosite întru lauda Domnului.

25 Tocmai în anul al cincilea să mâncaţi din roadă lui. Faceţi aşa ca să aveţi mai multă roadă de la ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

26 Să nu mâncaţi nimic cu sânge! Să nu umblaţi după ghicit şi după vrăjitori.

27 Să nu vă rotunziţi pletele capului vostru şi să nu-ţi retezi colţurile bărbii.

28 Să nu vă faceţi scrilejituri pe trup, pentru morţi, nici să vă faceţi încondeieturi pe voi. Eu sunt Domnul.

29 Nu întina pe fiica ta, lăsând-o să fie desfrânată, ca să se desfrâneze ţara şi să se umple de destrăbălare.

30 Să păziţi zilele Sâmbetelor mele şi sfântul meu locaş să-l cinstiţi cu frică. Eu sunt Domnul.

31 Nu umblaţi după cei ce chiamă duhurile morţilor şi după vraci. Nu staţi cu ei de vorbă, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. r

32 Scoală-te înaintea unui om cu părul alb şi cinsteşte faţa celui bătrân şi teme-te de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

33 Dacă vre-un străin locueşte cu tine, în ţara ta, să nu-l împilezi.

34 Străinul care petrece împreună cu voi să fie pentru voi ca şi băştinaşul vostru şi să-l iubeşti ca pe tine însuţi, căci străini aţi fost şi voi în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

35 Să nu faceţi strâmbătate în judecăţi, la măsurătoare, la cântar şi la măsuratul bucatelor.

36 Cântar drept, greutăţi drepte, efă dreaptă şi hin drept să aveţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v’am scos pe voi din ţara Egiptului.

37 Drept aceea păziţi toate legile mele şi toate orânduielile mele şi ţineţi-vă de ele. Eu sunt Domnul!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.