×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 18

Sfinţenia căsătoriei.

1 Şi Domnul iarăşi a vorbit lui Moise şi i-a zis:

2 «Rosteşte către fiii lui Israil şi spune-le: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!

3 După datinele din ţara Egiptului, unde aţi locuit, să nu vă luaţi, şi după datinele din Canaan, unde vă voi duce, să nu trăiţi şi în obiceiurile lor să nu umblaţi,

4 Ci orânduielile mele să le ţineţi şi legile mele să le păziţi, umblând întru ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

5 Păziţi deci legile mele şi rânduielile mele, pentru ca acel care le va îndeplini va fi viu întru ele. Eu sunt Domnul!

6 Nimeni să nu se apropie de niciuna din rudele sale, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul!

7 Goliciunea părintelui tău, adică goliciunea mamei tale să n’o descoperi, că e mama ta. Să nu descoperi goliciunea ei.

8 Goliciunea femeii tatălui tău să n’o descoperi, căci este goliciunea tatălui tău.

9 Goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău, sau fiica maicii tale, fie născută în casă sau afară din casă, să nu descoperi goliciunea lor.

10 Goliciunea fetei fiului tău sau goliciunea fiicei fiicei tale, să n’o descoperi, căci este goliciunea ta.

11 Goliciunea fetei femeii părintelui tău, născută din părintele tău şi deci soră cu tine, goliciunea ei să n’o descoperi.

12 Goliciunea surorii părintelui tău; să n’o descoperi, că este de un sânge cu părintele tău.

13 Goliciunea surorii mamei tale să n’o descoperi, că este de un sânge cu mama ta.

14 Goliciunea fratelui părintelui tău să n’o descoperi şi de femeia lui să nu te apropii, căci este mătuşa ta.

15 Goliciunea nurorii tale să n’o descoperi, căci este femeia fiului tău; să nu descoperi goliciunea ei.

16 Goliciunea femeii fratelui tău să n’o descoperi, căci este goliciunea fratelui tău.

17 Goliciunea unei femei şi a fiicei ei să nu descoperi; pe fiica fiului ei şi pe fiica fiicei ei să nu le iei, ca să descoperi goliciunea lor, căci sunt rude de sânge şi este nelegiuire.

18 Femeie, o dată cu sora ei, să nu iei, ca să le faci duşmance, descoperind goliciunea uneia lângă cealaltă, care este încă în viaţă.

19 De femeie, în vremea slăbiciunii ei lunare, să nu te apropii, ca să descoperi goliciunea ei.

20 Şi cu femeia aproapelui tău să nu te culci, ca să te întinezi cu ea.

21 Şi din odraslele tale să nu dai, ca să treacă pe jertfelnicul lui Moloh şi să pângăreşti numele Domnului Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul!

22 Şi cu bărbat să nu te culci cum te-ai culca cu o femeie, că este urîciune.

23 Cu nici un fel de dobitoc să nu te spurci şi femeia să nu stea la dobitoc, ca să se spurce cu el, căci este urîciune.

24 Cu nimic din toate acestea să nu vă întinaţi, căci întru toate acestea s’au întinat păgânii, pe care eu îi voi izgoni dinaintea feţei voastre,

25 Căci ţara s’a întinat şi eu am pedepsit-o pentru fărădelegea ei, şi ţara vărsat-a din ea pe locuitorii ei.

26 Deci păziţi legile mele şi orânduirile mele şi nu faceţi nici una din aceste blestemăţii; nici băştinaşul, nici veneticul, care petrece între voi.

27 Fiindcă toate aceste blestemăţii le-au săvârşit oamenii ţării acesteia, care au fost înaintea voastră, şi s’a pângărit pământul,

28 Ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara, dacă o veţi întina, precum a vărsat pe păgânii care au fost înaintea voastră.

29 Deci oricine va făptui vre-una din aceste grozăvii, sufletul acela care le va face să fie nimicit din poporul său.

30 Păziţi aşa dar orânduirile mele şi nu vă luaţi după nici una din acele datini blestemate care s’au săvârşit înaintea voastră şi nu vă spurcaţi cu ele! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.