×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 17

Reguli despre înjunghierea dobitoacelor curate şi despre mâncarea sângelui lor.

1 Şi Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis:

2 «Grăieşte lui Aaron şi fiilor săi şi tuturor fiilor lui Israil şi spune-le: «Iată ce ne porunceşte Domnul!

3 Orice bărbat din casa lui Israil care va înjunghia, în tabără, bou sau miel, sau capră, sau care va junghia afară din tabără,

4 Şi nu le va aduce la uşa cortului descoperirii, ca să le înfăţişeze ca dar Domnului, înaintea locaşului său, sângele să i se socotească vărsare de sânge: a săvârşit omor. Şi omul acela să fie stârpit din poporul lui;

5 Pentru ca fiii lui Israil să aducă jertfele lor, pe care ei acum le junghie afară pe câmpie, anume să le aducă Domnului, la uşa cortului descoperirii, prin mâna preotului, jertfind Domnului jertfă de pace,

6 Şi preotul să stropească, cu sângele jertfei jertfelnicul Domnului, la uşa cortului descoperirii şi să ardă grăsimea, întru miros de bună mireazmă, Domnului,

7 Aşa încât să nu mai aducă demonilor jertfele lor şi să se pângărească închinându-se lor. Aceasta să fie lege veşnică, pentru ei şi întru neam de neamul lor.»

8 Şi iarăşi spune-le: «Orice om din casa lui Israil sau dintre cei străini, petrecător între voi, care va aduce vre-o ardere de tot sau altă jertfă,

9 Şi nu va pune-o nainte la uşa cortului descoperirii şi nu va face-o dar Domnului, omul acela să fie stârpit din poporul său.

10 Apoi orice om din casa lui Israil sau dintre cei străini, petrecător între voi, care va mânca orice fel de sânge, eu îmi voi întoarce faţa cu mânie împotriva unuia ca acesta care va mânca sânge şi-l voi zmulge din mijlocul poporului său,

11 Pentru că viaţa trupului este în sânge şi eu v’am îngăduit vouă să-l aduceţi pe jertfelnic pentru ispăşirea sufletelor voastre, căci sângele este care aduce ispăşire.

12 Drept aceea am poruncit fiilor lui Israil: «Nimeni din voi să nu mănânce sânge şi nici veneticul care trăieşte vremelnic în mijlocul vostru, nici el să nu mănânce.

13 Şi orice bărbat dintre fiii lui Israil sau dintre străinii care petrec în mijlocul vostru, care va vâna vre un vânat: dobitoc sau pasăre, dintre cele ce se mănâncă, să-i scurgă sângele şi să-l acopere cu ţărână,

14 Fiindcă viaţa fiecărui trup este în sângele lui care curge în fiinţa lui. Pentru aceea am poruncit fiilor lui Israil: să nu mâncaţi sângele nici unui fel de făpturi, fiindcă viaţa oricărei făpturi este în sângele ei şi oricine va mânca sânge să fie nimicit.

15 Apoi orice om, fie el băştinaş, fie străin, care va mânca din carnea unui dobitoc mort sau sfâşiat de fiare, să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi va fi necurat până seara, apoi va fi iarăşi curat.

16 Însă, dacă nu-şi va spăla hainele şi nu se va scălda, atunci îşi va purta păcatul!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.