×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 16

Ziua cea mare a ispăşirii sau a împăcării.

1 Apoi Domnul a grăit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, care se apropiaseră de Domnul, cu foc străin, şi muriseră.

2 Şi Domnul a zis lui Moise: «Spune lui Aaron, fratele tău, să nu intre orişicând înlăuntrul sfântului locaş, dincoace de perdeaua din faţa capacului care este pe chivot, ca să nu moară, căci eu mă voi arăta în nour, deasupra capacului.

3 Iată cum să intre Aaron în sfântul locaş: cu un viţel, jertfă pentru păcat şi cu un berbec, ardere de tot.

4 Şi el să se îmbrace cu stiharul sfânt de in şi pantaloni de in să-şi ia pe sine, şi să se încingă cu brâu de in, iar în cap să-şi pună mitra de in. Acestea sunt veşminte sfinte; şi înainte de a se îmbrăca să-şi scalde trupul său.

5 Iar din partea obştiei lui Israil să ia doi ţapi, jertfă pentru păcat şi un berbec, ardere de tot.

6 După aceea, Aaron să aducă viţelul jertfă pentru păcat şi să facă ispăşire pentru sine şi pentru

7 Să ia cei doi ţapi şi să-i aducă înaintea Domnului, la uşa cortului descoperirii.

8 Apoi Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul şi un sorţ pentru Azazel.

9 Şi Aaron să apropie ţapul pentru care a căzut sorţul Domnului şi să-l aducă jertfă pentru păcat.

10 Iar ţapul pentru care a căzut sorţul lui Azazel să-l aducă viu înaintea Domnului, ca să săvârşească ispăşirea, trimiţându-l lui Azazel, în pustie.

11 După aceea, Aaron să aducă viţelul jertfă pentru păcatul său şi să facă ispăşire pentru sine şi pentru casa sa, şi să junghie viţelul, ca jertfă pentru păcatul său.

12 Să ia apoi o căţue plină de cărbuni aprinşi, de pe jertfelnicul din faţa Domnului, şi doi pumni de tămâie bine mirositoare, măruntă şi căţuia s’o ducă dincolo de perdea,

13 Şi să pună tămâia pe focul din faţa Domnului, încât norul de tămâie să acopere capacul de pe chivotul legii, căci altfel ar trebui să moară.

14 Apoi să ia din sângele viţelului şi să stropească cu degetul latura dinspre răsărit a capacului chivotului, stropind şi înaintea capacului cu degetul, din sânge, de şapte ori.

15 Apoi, să junghie ţapul de jertfă pentru păcatele poporului şi sângele lui să-l ducă în dosul perdelei; şi să facă cu sângele lui precum a făcut cu sângele viţelului, stropind cu el capacul chivotului şi înaintea capacului chivotului.

16 Aşa să facă ispăşirea Sfintei Sfintelor de spurcăciunea şi de fărădelegile fiilor lui Israil şi de tot felul de păcate. Tot aşa să facă şi în cortul descoperirii, care sălăşlueşte în mijlocul necurăţiei lor.

17 Iar când va intra în cortul descoperirii, ca să facă ispăşire în sfântul locaş, nimeni să nu fie înăuntru, de când va intra Aaron şi până când va ieşi. Şi după ce va săvârşi ispăşirea pentru sine şi pentru casa sa şi pentru toată obştia lui Israil,

18 Să iasă la jertfelnicul din faţa Domnului şi să-l curăţească, luând din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi ungând de jur împrejur coarnele jertfelnicului.

19 Apoi să-l stropească cu degetul de şapte ori, din acelaşi sânge. Aşa să-l cureţe şi să-l sfinţească de necurăţia fiilor lui Israil.

20 Iar după ce a sfârşit de curăţit Sfânta Sfiutelor şi cortul descoperirii şi jertfelnicul, să aducă ţapul cel viu,

21 Şi Aaron să-şi pună amândouă mâinile sale pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească asupra lui toate nedreptăţile fiilor lui Israil şi toate călcările lor de lege şi toate păcatele lor şi să le pună pe capul ţapului şi, cu un om care stă gata, să-l trimită în pustie.

22 Şi ţapul să ducă toate nelegiuirile lor în pământ singuratic şi omul să-i dea drumul în pustie.

23 Iar Aaron să intre în cortul descoperirii şi să se dezbrace de veşmintele de in cu care se îmbrăcase când a intrat în Sfânta Sfintelor şi să le lase acolo.

24 Pe urmă să se scalde peste tot în apă, într’un loc sfânt, şi să se îmbrace cu veşmintele lui şi să iasă şi să aducă arderea de tot pentru sine şi arderea de tot pentru popor, făcând ispăşire pentru sine cât şi pentru popor.

25 Şi grăsimea jertfei pentru păcat s’o ardă pe jertfelnic.

26 Iar cel ce a mânat ţapul la Azazel să-şi spele veşmintele şi să se scalde peste tot, apoi să intre în tabără.

27 Iar viţelul jertfei pentru păcat şi ţapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus pentru curăţire în Sfânta Sfintelor, să se scoată afară din tabără şi să se arză în foc: pieile lor, carnea lor şi necurăţenia lor.

28 Şi cel ce le-a fost ars să-şi spele veşmintele şi să se scalde peste tot în apă şi după aceea să intre în tabără.

29 Şi acestea să vă fie vouă pravilă veşnică: În luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiţi şi să nu săvârşiţi nici un fel de muncă, nici băştinaşul, nici străinul care petrece în mijlocul vostru.

30 Căci în această zi se va face ispăşire pentru voi, ca să vă spălaţi de toate păcatele voastre şi ca să fiţi curaţi înaintea Domnului.

31 Şi să vă fie vouă zi de odihnă desăvârşită în care să postiţi; aceasta să vă fie pravilă veşnică.

32 Iar arhiereul care va primi miruirea şi care va fi sfinţit ca să fie arhiereu în locul părintelui său, să facă ispăşirea, după ce se va îmbrăca în veşmintele de in, adică în sfintele odăjdii.

33 El să facă ispăşirea pentru Sfânta Sfintelor şi pentru cortul descoperirii şi pentru jertfelnic, şi tot aşa să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru toată obştia poporului.

34 Şi aceasta să vă fie vouă drept veşnică pravilă, curăţind pe fiii lui Israil, de toate păcatele lor, o dată pe an!» Şi Aaron a făcut aşa precum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.