×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 15

Orânduieli pentru vremea când bărbaţii şi femeile sunt necurate.

1 După acestea grăit-a Domnul lui Moise şi lui Aaron şi le-a zis:

2 «Spuneţi fiilor lui Israil şi le grăiţi aşa: Dacă un bărbat va avea curgere din trupul său, această curgere este necurată.

3 Şi iată ce este cu necurăţia de pe urma curgerii lui: ori că trupul său va curge neîncetat, ori că se va mai opri, tot necurăţie este.

4 Orice pat în care se va culca cel ce are curgere va fi necurat, asemenea orice lucru pe care va şedea necurat va fi.

5 Şi oricine se va atinge de patul lui să-şi spele veşmintele şi să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.

6 Cel ce va sta pe vre-un lucru pe care a stat cel ce are curgere să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.

7 Cel ce se va atinge de trupul celui ce are curgere să-şi spele veşmintele şi să se scalde şi va fi necurat până seara.

8 Şi dacă cel ce are curgere va scuipa pe unul care e curat, acesta să-şi spele veşmintele şi să se scalde şi va fi necurat până seara.

9 Orice samar pe care a încălecat cel ce are curgere va fi necurat.

10 Şi oricine se va atinge de orice lucru care a stat sub el va fi necurat până seara, şi cel ce va duce acest lucru să-şi spele veşmintele şi să se scalde şi va fi necurat până seara.

11 Şi oricine se va atinge de cel care are curgere, fără să se fi spălat pe mâini, acela să-şi spele veşmintele şi să se scalde şi va fi necurat până seara.

12 Şi orice vas de pământ, de care s’a atins cel care are curgere, să fie sfărâmat, iar vasul de lemn să fie spălat cu apă.

13 Când cel care are curgere se va vindeca de curgerea sa, să numere şapte zile până la curăţirea sa şi să-şi spele veşmintele şi să se scalde la râu şi va fi curat.

14 Apoi, a opta zi, să-şi ia două turturele sau doi pui de porumbel şi să vie în faţa Domnului, la uşa cortului descoperirii, şi să le dea preotului.

15 Şi preotul să le aducă: pe una jertfă pentru păcat şi pe cealaltă ardere de tot; şi astfel preotul să-l cureţe în faţa Domnului, de curgerea lui.

16 Dacă un bărbat va avea pierderea sămânţei, să-şi scalde în apă tot trupul şi necurat va fi până seara.

17 Şi orice veşmânt şi orice lucru de piele, pe care va cădea sămânţa pierdută, să se spele cu apă şi va fi necurat până seara.

18 Dacă un bărbat se va culca cu femeia sa, amândoi să se scalde în apă şi vor fi necuraţi până seara.

19 Dacă o femele va avea curgere, adică va curge sânge din trupul ei, să stea şapte zile în stare de necurăţie. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara.

20 Orice lucru pe care se va culca în timpul necurăţiei ei necurat va fi şi, tot aşa, orice lucru pe care va sta necurat va fi.

21 Şi oricine se va atinge de patul ei să-şi spele veşmintele şi să se scalde şi necurat va fi până seara.

22 Şi oricine se va atinge de vre-un lucru pe care a stat ea să-şi spele veşmintele şi să se scalde şi necurat va fi până seara.

23 Şi dacă a fost vre-un lucru pe patul ei sau pe jilţul pe care ea a stat, cine se va atinge de el va fi necurat până seara.

24 Iar dacă un bărbat se va culca cu ea, atunci necurăţia ei îl va atinge şi pe el şi el va fi necurat şapte zile, şi orice aşternut în care el se va culca necurat va fi.

25 Dacă o femeie va avea curgere de sânge mai multe zile, afară de vremea obişnuită a ei, ori dacă va avea curgere peste vremea obiceiului ei, atât cât dăinueşte această curgere ea necurată va fi ca şi în vremea obiceiului ei: necurată va fi.

26 Orice pat în care se va culca în tot timpul curgerii ei va fi ca şi patul în care se va culca în vremea curgerii obişnuite a ei şi orice lucru pe care va sta necurat va fi, precum este în vremea necurăţiei ei fireşti.

27 Şi oricine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat şi va trebui să-şi spele veşmintele şi să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.

28 Şi dacă va fi izbăvită de curgerea sa, să numere şapte zile şi după aceea va fi curată.

29 Iar în ziua a opta, să ia două turturele sau doi pui de porumbel şi să-i aducă preotului, la uşa cortului descoperirii.

30 Şi preotul să aducă o pasăre ca jertfă pentru păcat şi pe cealaltă ca ardere de tot şi aşa să facă ispăşirea, înaintea Domnului, de curgerea care o făcea necurată.

31 Aşa să feriţi pe fiii lui Israil de necurăţia lor, ca să nu-i lovească moartea întru a lor necurăţie, spurcând locaşul meu, care este în mijlocul lor.

32 Aceasta este rânduiala pentru cel ce pătimeşte de curgere, şi pentru cel cu pierdere de sămânţă prin care ajunge necurat,

33 Şi pentru femeia cu a sa obişnuită curgere şi pentru cel ce are curgere, pentru bărbat ca şi pentru femeie, şi pentru bărbatul oare se va culca eu femeiea necurată.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.