×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 14

Curăţirea celor vindecaţi de lepră. Lepra caselor.

1 După acestea, Domnul a grăit lui Moise şi a rostit:

2 «Aceasta să fie pravila celui lepros în ziua când va fi declarat curat: întâi să fie adus la preot,

3 Şi preotul să iasă afară din tabără şi să cerceteze pe cel lepros, şi, iată, dacă lepra s’a vindecat de pe cel lepros,

4 Atunci preotul să dea poruncă să i se aducă, pentru cel ce se curăţeşte, două păsări curate, apoi lemn de cedru, arnici stacojiu şi isop.

5 Apoi preotul să poruncească să junghie una dintre păsări deasupra unui blid de lut plin cu apă de izvor.

6 După aceea să ia pasărea cea vie şi lemnul de cedru şi arniciul stacojiu şi isopul şi să le moaie împreună cu pasărea, în sângele păsării celei junghiate, din blidul cu apă de izvor

7 Şi preotul să stropească cu isopul de şapte ori, pe cel ce se curăţeşte de lepră, şi să-l declare curat; iar păsării celei vii să-i dea drumul pe câmp.

8 Şi cel ce se curăţeşte să-şi spele veşmintele, să-şi radă tot părul de pe el şi să se scalde şi atunci va fi curat. Iar după aceasta să intre în tabără, dar să stea afară din cortul lui, şapte zile.

9 Iar în ziua a şaptea, să-şi radă tot părul de pe el: capul, barba, sprâncenele şi tot părul să şi-l radă, şi să-şi spele veşmintele şi să se scalde; iar după aceasta va fi curat.

10 În ziua a opta să ia doi miei fără cusur şi o mioară de un an, fără cusur şi trei zecimi dintr’o efă de lamură de făină, frământate cu untdelemn, pentru prinosul de pâine şi un log de untdelemn.

11 Şi preotul care-l va curaţi să aducă pe omul care se curăţeşte şi toate aceste lucruri, în faţa Domnului, la uşa cortului descoperirii.

12 Apoi preotul să ia un miel şi să-l aducă jertfă pentru vină, asemenea şi logul de untdelemn, legănându-le pe amândouă, ca dar legănat, înaintea Domnului.

13 Apoi să junghie mielul în acelaşi loc unde se junghie jertfa pentru păcat şi arderea de tot, adică în locul cel sfânt, căci, precum jertfa pentru păcat, tot aşa şi jertfa pentru vină este a preotului, fiind lucru prea sfânt.

14 Şi să ia preotul din sângele jertfei pentru vină şi să ungă sfârcul urechii drepte a celui ce se curăţeşte şi degetul cel mare de la mâna dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul drept.

15 Apoi preotul să ia din logul de untdelemn şi să-l toarne în mâna stângă.

16 Pe urmă să-şi moaie degetul de la mâna dreaptă în untdelemnul din mâna stângă şi să stropească cu untdelemn, cu degetul, de şapte ori în faţa Domnului.

17 Iar din untdelemnul rămas în mână să ungă preotul sfârcul urechii celei drepte a celui ce se curăţeşte şi degetul cel mare de la mâna lui dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul lui stâng, peste sângele din jertfa pentru vină.

18 Iar ce a mai rămas din untdelemnul din mâna preotului, să-l toarne pe capul celui ce se curăţeşte. Aşa să facă preotul ispăşirea înaintea Domnului.

19 După aceea, preotul să aducă jertfa pentru păcat şi să curăţească pe cel ce a venit să se cureţe de necurăţia lui, iar pe urmă să junghie jertfa arderii de tot.

20 Şi preotul să pună pe jertfelnic jertfa arderii de tot şi prinosul de pâine. Aşa să-l curăţească preotul, ca el să fie curat.

21 Iar dacă omul va fi sărac şi nu va putea să ridice cheltuiala, să ia un miel de un an ca jertfă pentru vină, dar legănat pentru ispăşire, şi o zecime dintr’o efă de frunte de făină, frământată cu untdelemn, ca prinos de pâine, cum şi un log de untdelemn,

22 Apoi două turturele sau doi pui de porumbel, după cum îi va da mâna, aşa încât unul să fie jertfă pentru păcat şi altul ardere de tot.

23 Acestea să le aducă preotului în ziua a opta, pentru curăţirea sa, la uşa cortului descoperirii, în faţa Domnului.

24 Şi preotul să ia mielul jertfei pentru vină precum şi logul de untdelemn şi să le legene înaintea Domnului.

25 Apoi să junghie mielul adus jertfă pentru vină şi preotul să ia din sângele jertfei şi să ungă sfârcul urechii celei drepte a celui ce se curăţeşte, şi degetul cel mare de la mâna-i dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul drept.

26 Iar din untdelemn, preotul să toarne în palma stângă.

27 Apoi preotul să stropească cu degetul de la mâna dreaptă, din untdelemnul din palma stângă, de şapte ori, în faţa Domnului.

28 Şi să ungă cu untdelemnul din palmă sfârcul urechii drepte a celui ce se curăţeşte şi degetul cel mare de la mâna dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul drept acolo unde a fost mânjit cu sângele jertfei pentru vină.

29 Iar ce a mai rămas din untdelemn în palma preotului, să-l toarne pe capul celui ce se curăţeşte, spre ispăşirea lui, în faţa Domnului.

30 Apoi din turturelele sau din puii de porumbel, pe care a putut să-i aducă, să jertfească:

31 Una ca jertfă pentru păcat şi alta ca ardere de tot afară de prinosul de pâine. Astfel să facă preotul ispăşirea înaintea Domnului, pentru care omul a venit la curăţire.

32 Aceasta să fie pravila pentru leprosul care nu poate ridica cheltuielile cele pentru curăţirea sa.»

33 După acestea, Domnul a grăit lui Moise şi lui Aaron şi le-a spus:

34 «Când veţi intra în ţara Canaan, pe care eu vă voi da-o vouă în stăpânire, dacă va fi să lovesc cu lepră vre-o casă din ţara stăpânirii voastre,

35 Stăpânul casei să se ducă şi să dea de veste preotului spunându-i: «În casa mea s’a ivit o pată!»

36 Iar preotul, înainte de a intra în casă pentru a cerceta cu luare aminte pata, să poruncească să se scoată tot de acolo, aşa încât să nu fie declarate necurate lucrurile din casă, şi apoi să cerceteze.

37 Şi el să se uite cu luare aminte la pata aceea şi dacă va vedea că pata de pe pereţi are gropiţe verzui sau roşiatice care par scobite în perete,

38 Preotul să iasă din casă la uşă şi să închidă casa şapte zile.

39 Iar după şapte zile, preotul să vie şi să se uite iar, şi dacă pata s’a întins pe pereţii casei,

40 Atunci preotul să dea poruncă să fie scoase pietrele pe care s’a întins pata şi să le arunce afară din cetate, într’un loc necurat.

41 Apoi să dea poruncă să se răzăluiască pe dinăuntru toată casa, de jur-împrejur, şi să arunce molozul pe care l-au răzăluit, afară din cetate, într’un loc necurat.

42 După aceea, să ia alte pietre şi să le pună în locul pietrelor scoase, şi să ia altă tencuială şi să tencuiască din nou casa.

43 Şi dacă pata se va ivi din nou şi va înflori în casă pe pereţi, după ce a scos afară pietrele şi după ce a răzăluit pereţii şi casa a fost tencuită din nou,

44 Atunci preotul să vină şi să cerceteze, şi, iată, dacă pata s’a întins pe pereţi, atunci în casă este lepră rozătoare şi casa este spurcată.

45 Şi să dărâme casa, iar pietrele ei şi lemnăria ei şi tot molozul ei să fie duse afară din cetate într’un loc necurat.

46 Şi cel ce va intra în acea casă, în vremea cât va fi închisă, necurat să fie până seara.

47 Şi cel ce va dormi acolo în casă, ca şi cel ce va mânca în casă, să-şi spele veşmintele.

48 Şi dacă preotul, venind s’o vadă, se va încredinţa că pata de pe zid nu s’a mai întins în casă, după ce casa a fost tencuită, atunci preotul să declare casa curată, căci pata s’a trecut.

49 Şi el să ia, spre a curaţi casa, două păsări şi lemn de cedru şi arnici roşu şi isop.

50 Să taie una din păsări, deasupra unui blid de lut, cu apă de izvor.

51 Apoi să ia lemnul de cedru, isopul, arniciul roşu şi pasărea cea vie şi să le moaie în sângele păsării tăiate şi în apa de izvor şi să stropească apoi casa de şapte ori,

52 Şi să cureţe casa cu sângele păsării, cu apa de izvor, cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isop şi cu arniciul cel roşu.

53 Iar păsării celei vii să-i dea drumul afară din cetate, pe câmpie. Aşa să cureţe el casa ca ea să fie curată.

54 Iată rânduiala pentru orice pată de lepră, ori de chelbe,

55 Pentru lepra veşmintelor şi a caselor,

56 Pentru umflături, bube şi pecingini,

57 Ca să ştie preotul când este cineva necurat şi când este curat. Aceasta să fie rânduiala pentru lepră!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.