×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 12

Curăţirea femeilor după naştere.

1 După aceea, Domnul a grăit către Moise şi i-a spus:

2 «Vorbeşte aşa către fiii lui Israil: «Dacă o femeie va zămisli şi va naşte un copil de parte bărbătească, ea să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în zilele slăbiciunii sale femeieşti,

3 Iar în ziua a opta, pruncul să fie tăiat împrejur.

4 Apoi lehuza să stea în casă treizeci şi trei de zile, întru curăţirea sângelui ei; să nu se atingă de nimic sfânt şi în sfântul locaş să nu intre, până când nu se vor împlini zilele curăţirii ei,

5 De va naşte însă fată, să fie necurată două săptămâni, ca la slăbiciunea firească, şi să stea acasă şaizeci şi şase de zile, întru curăţirea sângelui ei.

6 Iar când se vor împlini zilele curăţirii ei, fie după băiat, fie după fată, ea să aducă preotului, la uşa cortului descoperirii, un miel de un an, ca ardere de tot şi un pui de porumbel sau o turturea, ca jertfă pentru păcat.

7 Şi preotul să le aducă înaintea Domnului şi să o cureţe; şi ea va fi curăţită de curgerea sângelui ei. Aceasta este pravila pentru femeiea care naşte, fie băiat, fie fată.

8 Iar dacă nu-i va da mâna să aducă un miel, atunci să aducă două turturele, sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot şi altul jertfă pentru păcat, şi preotul să o curăţească şi va fi curată.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.