×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

LEVITICUL

Capitolul 11

Dobitoace curate şi necurate.

1 După aceea, Domnul a grăit lui Moise şi lui Aaron şi le-a spus:

2 «Cuvântaţi astfel către fiii lui Israil: «Iată vietăţile pe care puteţi să le mâncaţi, dintre toate dobitoacele de pe pământ:

3 Orice dobitoc dintre cele cu patru picioare, care are copita despicată, aşa dar două unghii la picior, şi care şi rumegă, pe acesta să-l mâncaţi.

4 Totuşi pe acelea care numai rumegă şi pe acelea care au numai copita despicată să nu le mâncaţi: cămila care, deşi rumegă, dar nu are copita despicată, să fie necurată pentru voi;

5 Şafanul care, deşi rumegă, dar nu are copita cu totul despicată, necurat să fie pentru voi;

6 Iepurele de câmp care, deşi rumegă, dar nu are copita cu totul despicată, necurat să fie pentru voi;

7 Porcul care, deşi are copita despicată şi are piciorul înfurcat, nu rumegă, necurat să fie pentru voi.

8 Să nu mâncaţi din carnea lor şi de stârvurile lor să nu vă atingeţi. Spurcate să fie pentru voi.

9 Apoi, din toate vietăţile care sunt în ape, să le mâncaţi pe toate câte au aripioare de înnotat şi solzi, în ape, în mări şi în fluvii; pe acestea să le mâncaţi.

10 Iar toate câte, în mări şi în fluvii, nu au aripioare şi nici solzi, din tot ce foieşte în ape şi dintre toate jivinele din baltă, acestea spurcăciune să fie pentru voi.

11 Şi spurcăciune va fi pentru voi! Din carnea lor să nu mâncaţi şi stârvurile lor să le urgisiţi!

12 Orice vietate din apă, care nu are aripioare şi solzi, spurcăciune să fie pentru voi.

13 Şi dintre păsări, pe acestea să le urîţi şi să nu le mâncaţi, căci sunt spurcate: vulturul, zgripţorul şi vulturul de mare,

14 Gaia, şoimul cu soiurile lor,

15 Toţi corbii, cu toate neamurile lor,

16 Struţul, ciuhurezul, călifarul şi toate soiurile de ereţi,

17 Bufniţa, pelicanul şi ibisul,

18 Lebăda, bâtlanul şi cormoranul,

19 Barza, cocostârcul, cu toate neamurile lui, pupăza şi liliacul.

20 Toate jivinele cu aripi şi care umblă în patru picioare spurcate să fie pentru voi.

21 Totuşi, dintre toate aceste jivine cu aripi şi care umblă în patru picioare, să le mâncaţi pe acelea care au fluierele picioarelor de dinapoi mai lungi, ca să poată sări cu ele pe pământ.

22 Pe acestea, dintre toate celelalte, puteţi să le mâncaţi: lăcusta şi soiurile ei, solamul şi soiurile lui, hargolul şi soiurile lui, hagabul şi felurile lui.

23 Orice altă jivnă cu aripi şi cu patru picioare spurcată să fie pentru voi.

24 Prin acestea ajungeţi necuraţi: oricine se atinge de mortăciunea lor va fi necurat până seara.

25 Şi oricine va căra o asemenea mortăciune va trebui să-şi spele veşmintele şi să fie necurat până seara.

26 Aşa dar toate dobitoacele care au copită, dar nu au piciorul înfurcat şi nici nu rumegă, să fie spurcate pentru voi; oricine se va atinge de hoitul lor se va spurca.

27 Şi din toate fiarele cu patru picioare, acele care calcă pe labe necurate să fie pentru voi; oricine se va atinge de stârvul lor necurat va fi până seara.

28 Şi cine va căra hoitul lor să-şi spele veşmintele şi necurat va fi până seara. Toate acestea spurcate să fie pentru voi.

29 Dintre jivinele mici care mişună pe pământ, iată care trebue să vă fie necurate: nevăstuica şi şoarecele şi şopârla cu soiurile lor,

30 Ariciul, guşterul, salamandra, melcul şi cameleonul.

31 Acestea să fie spurcate pentru voi, dintre toate micile jivine; oricine se va atinge de ele, după ce au murit, să fie necurat până seara.

32 Şi orice lucru peste care va cădea ceva din mortăciunile lor este necurat: orice sculă de lemn, sau veşminte, sau piele, sau sac şi orice vas care slujeşte la vre-o trebuinţă; el trebue pus în apă şi va fi necurat până seara şi după aceea va fi curat.

33 Aşijderea orice vas de lut, întru care ar cădea vre-una din ele, tot ce este în vas s’a spurcat, iar vasul trebue să-l spargeţi.

34 Orice mâncare ce poate fi mâncată, dacă nu e uscată, de cade în ea o jivină moartă, se spurcă; tot aşa orice băutură care poate fi băută, oricare ar fi vasul ei, se spurcă.

35 Şi orice fel de lucru pe care va cădea ceva din mortăciunea lor, va fi spurcat, chiar cuptorul de copt, chiar vatra de fiert: să fie sfărâmate, căci sunt spurcate şi spurcate trebue să fie pentru voi.

36 Totuşi o fântână sau o cisternă, în care este adunată apă, de va cădea în ea o jivină moartă, va rămânea curată, dar cel ce s’a atins de mortăciunea lor ca s’o scoată va fi necurat.

37 Şi dacă va cădea ceva din hoitul lor, pe orice fel de sămânţă care urmează să fie semănată, ea va rămânea curată.

38 Dacă însă a turnat careva apă peste sămânţă şi cade pe ea ceva din hoitul lor, atunci sămânţa să fie spurcată pentru voi.

39 Şi dacă va muri vre-unul din dobitoacele care vă sunt spre hrană, cel ce se va atinge de hoitul lui va fi necurat până seara.

40 Iar cel ce va mânca din mortăciunea lor să-şi spele veşmintele şi va fi necurat până seara; tot aşa cel ce va căra mortăciunea să-şi spele veşmintele şi va fi necurat până seara.

41 Orice târîtoare, care se târăşte pe pământ, este spurcăciune; să nu se mănânce.

42 Toate jivinele care se târăsc pe pântece şi toate câte umblă în patru picioare şi toate câte au mai multe picioare dintre toate târîtoarele care se târăsc pe pământ, să nu le mâncaţi, căci sunt spurcăciune.

43 Să nu vă spurcaţi cu nici una din aceste târîtoare şi să nu vă întinaţi cu ele, luând asupra-vă necurăţia lor.

44 Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, deci sfinţiţi-vă, ca să fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu; nu vă pângăriţi cu nici un fel din aceste târîtoare care se târăsc pe pământ.

45 Căci eu sunt Domnul, cel ce v’am scos pe voi din pământul Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru; deci să fiţi sfinţi, fiindcă sfânt sunt eu.

46 Aceasta este pravila despre vite, despre păsări, despre toate vietăţile care mişună în ape şi despre toate jivinele care se târăsc pe pământ,

47 Ca să faceţi osebire între ceea ce este necurat şi ceea ce este curat şi între vieţuitoarele care sunt de mâncare şi vieţuitoarele care nu sunt de mâncare!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.