×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IOIL

Capitolul 4

Împărăţia lui Dumnezeu.

1 Căci, iată, în zilele acelea şi în vremea aceea, când voi întoarce pe Iuda şi pe Ierusalim din robie,

2 Atunci voi aduna toate popoarele şi le voi pogorî în valea lui Iosafat şi mă voi judeca acolo cu ele, pentru poporul meu şi pentru moştenirea mea Israil, pe care au împrăştiat-o între păgâni, şi ţara mea pe care au împărţit-o în bucăţi.

3 Căci ei au aruncat sorţi asupra poporului meu, au dat copilul pentru o desfrânată şi fetele le-au vândut pe vin şi l-au băut.

4 Şi voi ce aveţi cu mine, Tirule şi Sidoane, împreună cu toate ţinuturile Filisteei? Oare voiţi să vă răzbunaţi împotriva mea? Dacă voiţi să mă întărâtaţi, atunci într’o clipă vă voi răsplăti pentru fapta voastră,

5 Ca unii care aţi luat aurul şi argintul meu şi odoarele mele scumpe şi le-aţi dus în palatele voastre,

6 Iar pe fiii Iui Iuda şi pe fiii Ierusalimului i-aţi vândut Grecilor, ca să-i duceţi în surghiun din ţara lor.

7 Iată, eu îi voi aduce din ţinutul unde i-aţi vândut şi voi întoarce isprava voastră în capul vostru,

8 Fiindcă voi vinde pe fiii şi pe fiicele voastre feciorilor lui Iuda, iară ei îi vor vinde Sabeenilor, popor îndepărtat foarte, căci aşa a hotărît Domnul.

9 Vestiţi cu strigare lucrul acesta păgânilor: «Pregătiţi-vă de război! Înflăcăraţi vitejii! Toţi bărbaţii buni de luptă să se apropie şi să se înfăţişeze!

10 Faceţi din brăzdarele plugurilor voastre săbii şi din secerile voastre lănci! Chiar şi cel neputincios să zică: «Sunt viteaz!»

11 Alergaţi în grabă, voi toate popoarele dimprejur, şi adunaţi-vă! Acolo coboară, Doamne, pe vitejii tăi!

12 Să pornească toate neamurile şi să vină în valea lui Iosafat, fiindcă acolo voi şedea la judecată cu toate popoarele din jur.

13 Puneţi la secere, căci holda este coaptă, veniţi, pogorîţi-vă, căci teascul este plin, căzile dau afară, căci fărădelegea lor ajunsă e la culme.

14 Mulţimi şi iar mulţimi, în Valea Judecăţii! Căci aproape este ziua Domnului, în Valea Judecăţii!

15 Soarele şi luna se vor întuneca şi stelele îşi vor pierde lumina lor.

16 Domnul răcni-va din Sion şi din Ierusalim va slobozi tunetul său, iar pământul şi cerurile se vor cutremura, ci Domnul fi-va scăpare pentru poporul său şi adăpost pentru fiii lui Israil.

17 Atunci voi veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care sălăşlueşte în Sion, în muntele cel sfânt al meu; Ierusalimul va fi locaş sfânt, iară străinii nu vor mai trece pe acolo.

18 Şi în vremea aceea, munţii vor picura must şi din coline va curge lapte şi din toate pâraiele din Iuda va izvorî apă, iară din templul Domnului va ieşi un izvor care va uda valea Şitim.

19 Egiptul va fi pustiit şi Edomul prefăcut va fi în paragină, din pricina silniciilor împotriva fiilor Iui Iuda, care au vărsat sânge nevinovat în ţara lor.

20 Iar Iuda va fi locuit în veci şi Ierusalimul în neam de neam.

21 Răzbuna-voi sângele pe care nu l-am răzbunat până acum!» Şi Domnul va sălăşlui în Sion.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.