×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IOIL

Capitolul 2

Ziua cea înfricoşată a Domnului. Oastea cea mare de lăcuste face prăpăd. Pocăinţa: sfâşierea inimilor şi nu a veşmintelor.

1 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, strigaţi din răsputeri în muntele cel sfânt al meu, ca să se cutremure toţi locuitorii ţării, fiindcă vine ziua Domnului. Iată ea este aproape!

2 Zi de întuneric şi de beznă, zi cu nori şi cu negură deasă. Ca zorile care se revarsă peste munţi, tot aşa dă năvală un popor mare şi mai puternic decât care n’a mai fost de la începutul lumii, de când e lumea şi nici după el nu va mai fi, până în vremurile celor mai depărtate vârste.

3 Înaintea lui arde focul, iar după el flacăra mistueşte. Ca grădina Raiului este pământul în faţa lui, iar după ce a trecut: pustiu înfricoşat, căci nimic mu scapă de urgia lui.

4 La înfăţişare, ei seamănă cu caii şi ca sprinteni călăreţi, aşa aleargă.

5 Se aud ca un duruit de care de război, sărind pe creştetul munţilor, ca pârâitul flăcărilor care mistuesc o mirişte, ca un tare norod războinic, aşezat în rânduri de bătaie.

6 Înaintea lui neamurile tremură de spaimă, toate feţele sunt galbene ca ceara.

7 Aleargă ca nişte viteji; ca ostaşii încercaţi se caţără pe ziduri; fiecare o ţine drept înainte şi nici unul nu-şi rupe rândul.

8 Nimeni nu se îmbrânceşte cu cel de alături, fiecare îşi vede de drumul lui; prin lănci se aruncă, fără să facă vre-o spărtură.

9 Dau năvală în cetate, aleargă pe ziduri, răzbesc în case şi pătrund prin ferestre, ca furul.

10 Înaintea lui tremură pământul, cerul se zbuciumă, soarele şi luna se întunecă, iar stelele îşi pierd strălucirea.

11 Şi Domnul sloboade glasul său în fruntea oştirii sale, căci întinsă foarte este tabăra lui şi puternic este cel ce împlineşte porunca lui. Ziua Domnului este mare şi înfricoşată foarte, şi cine va putea să-i stea împotrivă?

12 «Şi măcar acum, – zice Domnul, – «pocăiţi-vă din toată inima voastră, cu postiri şi cu plâns şi cu tânguire».

13 Sfâşiaţi inimile şi nu veşmintele voastre şi întoarceţi-vă cu pocăinţă la Domnul Dumnezeul vostru, căci el este milostiv şi îndurat, domol la mânie şi mult milosârd, căruia îi pare rău de prăpădul pe care l-a abătut peste voi.

14 Poate că-şi va lua de seamă şi-i va părea rău şi va lăsa după el o binecuvântare, ca să aveţi din ce aduce prinos şi jertfă cu turnare Domnului Dumnezeului vostru!

15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, hotărîţi zile de post, adunaţi obştia la templu ca în zile mari!

16 Strângeţi poporul, pregătiţi obştia, chemaţi laolaltă pe bătrâni, aduceţi copiii şi pruncii care sug la sân! Şi mirele să iasă din cămara lui şi mireasa din iatacul ei!

17 Între pridvor şi altar să plângă preoţii, slujitorii Domnului, şi să zică: «Milostiveşte-te, Doamne, spre poporul tău şi nu face de ocară moştenirea ta, ca s’o batjocorească păgânii!» Pentru ce să zică popoarele: «Unde este Dumnezeul lor?»

18 Ci Domnul este plin de râvnă pentru ţara sa şi se îndură de norodul său,

19 Pentru aceasta a răspuns Domnul poporului său şi a rostit: «Iată, eu vă voi trimite grâu, vin şi untdelemn şi vă veţi sătura şi nu vă voi mai face de ocară printre păgâni!

20 Puhoiul vrăjmaş de la miazănoapte îl voi depărta de la voi şi-l voi goni spre un ţinut uscat şi pustiu; capătul va fi spre Marea de la Răsărit, iar coada lui spre Marea de la Apus; şi se va ridica din el duhoare şi miros de stârv va porni din el, pentru că a săvârşit lucruri peste măsura îngăduită.

21 Nu te teme, tu ţară, bucură-te şi te veseleşte, căci Domnul s’a preamărit în faptele sale!

22 Nu vă temeţi nici voi, dobitoacele câmpului, de vreme ce au înverzit păşunile pustiei, căci pomii sunt încărcaţi de rodul lor: smochinul şi viţa de vie dau la iveală puterea lor.

23 Bucuraţi-vă şi voi, fii ai Sionului, şi vă desfătaţi întru Domnul Dumnezeul vostru, căci el v’a dat pe învăţătorul dreptăţii; şi v’a trimis vlog de ploaie, ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.

24 Şi ariile se vor umplea de grâu, iar teascurile vor da peste, răscoale de must şi de untdelemn.

25 Şi vă voi da ani de belşug în locul anilor în care au mâncat lăcustele, forfocarii, cărăbuşii şi gâzele, adică oastea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră.

26 Şi veţi mânca din destul şi vă veţi sătura şi veţi proslăvi numele Domnului Dumnezeului vostru, care a făcut cu voi lucruri minunate. Şi norodul meu nu va mai fi de ocară în veci de veci!

27 Atunci vă veţi da seama că eu sunt în mijlocul lui Israil şi eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, şi nu mai este altul, iară norodul meu nu va mai fi de ocară în veci şi deapururi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.