×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IOIL

Capitolul 1

Pedeapsa lui Dumnezeu: Năvala lăcustelor. Totul e nimicit. Preoții îndeamnă poporul la pocăință.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ioil, fiul lui Petuel.

2 Ascultați acestea, voi bătrânilor, luați aminte, voi toți locuitorii țării! Oare una ca aceasta s’a mai întamplat în zilele voastre sau în zilele părinților voștri?

3 Povestiți-o feciorilor voștri, iară ei feciorilor lor, iar aceia neamului care va veni după ei!

4 Ceea ce a ramas de la gâze, a mâncat puhoiul lăcustelor, și ceea ce a rămas de la puhoiul lăcustelor, au mâncat forfocarii, și ceea ce a rămas de la forfocari au prăpădit cărăbușii.

5 Deșteptați-vă, bețivilor, și plângeți! Și voi, băutorilor de vin, tânguiți-vă pentru vinul cel nou, fiindca vi s’a luat de la gură.

6 Căci a năvălit în țara mea un popor puternic și fără de număr; dinții lui sunt ca dinții de leu, iar măselele lui sunt ca măselele de leoaică.

7 Pustiit-a via mea, și smochinii mei i-a brăcuit; i-a jupuit de coaja și i-a făcut vraiște. Crăngile lor ramas-au albe.

8 Jelește-te ca o fecioară, care s’a încins cu sac după, mirele din tinerețea ei!

9 Prinosul și jertfa cu turnare au pierit din templul Domnului! Preoții, slujitorii de la jertfelnicul Domnului, se tânguesc.

10 Câmpul a rămas pustiu, țarina este jalnică, pentru că holdele de grâu sunt pustii, mustul a secat, iar untdelemnul a rămas numai pe fund!

11 Mușcați-vă, mâinile, plugarilor! Căinați-vă, podgorenilor, pentru pentru orz, căci secerișul câmpului a pierit.

12 Vița de vie este uscată, smochinul veșted, rodiii ca și finicii, ca și merii: toți copacii de pe câmp s’au uscat, astfel că veselia a amuțit între fiii oamenilor.

13 Încingeţi-vă cu sac şi vă tânguiţi, voi preoţilor; izbucniţi în plânsete, slujitori ai altarului! Veniţi, mâneţi noaptea în sac de jale, voi slujitori ai lui Dumnezeu, căci prinosul şi jertfa cu turnare lipsesc din casa Dumnezeului vostru!

14 Postiţi post sfânt, ţineţi adunare sfântă, strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării în templul Domnului Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul:

15 «O, ce zi!…» Căci aproape este ziua Domnului şi vine ca un prăpăd de la Cel Atotputernic.

16 Oare nu ni s’a retezat hrana de sub ochii noştri, bucuria şi veselia din templul Dumnezeului nostru?

17 Seminţele putrezesc sub brazde, grânarele sunt goale, hambarele stau dărăpănate, căci nu mai este grâu.

18 Cum gem vitele! Cirezile de boi răgesc, căci nu află nicăieri păşune, la fel şi turmele de oi pătimesc greu.

19 Către tine, Doamne, ridic glasul meu! Deoarece focul a mistuit păşunile pustiului şi văpaia lui a scorojit toţi copacii de pe câmp.

20 Până şi fiarele câmpiei mugesc la tine, fiindcă pâraiele de apă au secat şi arşiţa focului a nimicit păşunile bărăganului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.