×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 8

Viaţa destrăbălată a lui Israil. Regi şi voevozi puşi fără voinţa lui Dumnezeu, închinarea la idoli. îndreptările Domnului sunt socotite ca un lucru strein.

1 Sună din trâmbiţă!… întocmai ca un străjăr la templul Domnului, fiindcă au călcat legământul meu, şi au păcătuit împotriva legii mele.

2 Totuşi ei strigă: «Dumnezeul lui Israil, noi te-am cunoscut pe tine!»

3 Israil a dispreţuit mântuirea; duşmanul să-l urmărească!

4 Ei şi-au ales regi, dar fără vrerea mea; pusu-şi-au voevozi pe care nu i-am ştiut. Din aurul şi din argintul lor, făcutu-şi-au idoli, spre pierderea lor.

5 Samario, urgisesc viţelul tău! Mânia mea stă aprinsă împotriva lor. Până când pot să rămână ei nepedepsiţi?

6 Căci el îşi are obârşia în Israil, un meşter l-a lucrat, dar el nu este Dumnezeu. Să fie făcut fărâme viţelul Samariei!

7 Pentru că ei au sămănat vânt, culege-vor furtună, o holdă care nu rodeşte spice şi n’are în ele nici o sămânţă. Şi dacă ar avea ceva în ele, streinii să le mănânce!

8 Israil va fi nimicit, fi-va socotit printre neamuri ca un vas pe care nu-l pofteşte nimeni.

9 Căci ei au pornit în sus spre Asirieni, – dar măgarul sălbatic rămâne sihastru. – Adus-au Egiptului daruri de iubire.

10 Deşi au rătăcit printre neamuri eu îi voi aduna laolaltă şi ei vor înceta să-şi ungă regi şi voevozi.

11 Efraim şi-a clădit multe altare, ci spre păcătuire au fost ridicate!

12 Şi de i-aş scrie de o mie de ori îndreptările mele, el le socoteşte ca un lucru strein.

13 Jertfele pe care mi le aduc, nu sunt altceva decât carne pe care o jertfesc şi o mănâncă. Domnul nu le binevoieşte! Şi acum îmi voi aduce aminte de fărădelegile lor şi voi pedepsi păcatele lor. Să se întoarcă în Egipt!

14 Fiindcă Israil a uitat de ziditorul său şi şi-a clădit palate şi Iuda a înmulţit cetăţile sale întărite, pentru aceea trimite-voi în cetăţile lui foc, ca să mistuiască palatele sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.