×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 5

Dumnezeu va pedepsi pe preoţi, pe cei din neamul lui Israil, pe rege si pe voevozi din pricina vieţii lor ticăloase.

1 Ascultaţi acestea, voi preoţilor, şi luaţi aminte, voi cei din neamul lui Israil, şi plecaţi urechea, voi cei din palatul regelui, căci împotriva voastră este pornită judecata, fiindcă aţi fost laţ pentru Miţpa şi o cursă întinsă, pe Tabor,

2 Şi groapă adânc săpată, căci nimeni nu învaţă poporul să meargă drept.

3 Iată, eu cunosc Efraimul, iar Israilul nu-mi este ascuns, căci tu, Efraime, dacă te-ai spurcat cu idoli, şi Israilul s’a întinat şi el.

4 Faptele lor nu le dau răgaz să se întoarcă la pocăinţă către Dumnezeul lor, căci un duh idolesc sălăşlueşte într’înşii şi pe Domnul nu vor să-l cunoască.

5 Trufia lui Israil mărturiseşte pe faţă împotriva lui; Israil şi Efraim se vor prăbuşi din pricina fărădelegii lor, aşijderea şi Iuda va cădea împreună cu ei.

6 Cu oile şi cu boii lor merge-vor să caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi, fiindcă el s’a depărtat de ei.

7 Căzut-au de la credinţa în Domnul, căci au născut feciori necredincioşi. De aceea un vânt arzător îi va mistui pe ei şi ţarinile lor.

8 Sunaţi din corn în Ghibea şi din trâmbiţă în Rama, ridicaţi lumea în picioare în Betaven şi băgaţi în groază pe Veniamin!

9 Efraim va fi pustiit în ziua judecăţii; seminţiilor lui Israil le vestesc o veste care se va adeveri.

10 Voevozii lui Iuda au fost aceia care schimbă pietrele de hotar; peste ei vărsa-voi, ca apa, urgia mea!

11 Efraim este silnic şi silueşte dreptatea, fiindcă îi place să alerge după vrăjmaşul său.

12 Ci eu sunt ca o molie, pentru Efraim, şi ca un car ce roade, pentru casa lui Iuda.

13 Când Efraim a înţeles boala sa şi când Iuda a văzut rana sa, Efraim a pornit spre Asiria şi Iuda a trimis soli marelui împărat; însă el nu poate să vă tămăduiască, nici să vă vindece rana voastră.

14 Căci eu sunt ca un leu faţă de Efraim şi ca un pui de leu faţă de neamul lui Iuda. Eu, eu sfâşiu, şi mă duc, eu îmi car prada şi nimeni nu poate s’o mai scape;

15 Mă duc şi mă întorc la locul meu, până ce ei se vor căi de faptele lor şi vor veni să caute faţa mea, şi în strâmtorare îşi vor aţinti ochii şi vor zice:

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.