×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 3

Răscumpărarea femeii desfrânate însemnează îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul său.

1 Şi a zis Domnul către mine: «Du-te şi iubeşte iar o femeie desfrânată, care iubeşte un ibovnic, aşa precum Domnul iubeşte pe fiii lui Israil, deşi ei umblă după dumnezei streini şi iubesc turtele de struguri».

2 Atunci am cumpărat-o pe preţ de cincisprezece sicli de argint, un homer şi un letec de orz;

3 Şi i-am zis: «Zile nenumărate să stai aşa, să nu te desfrânezi şi să nu fi a nici unui bărbat. Dar nici eu nu voi veni la tine!»

4 Căci zile nenumărate fiii lui Israil trebue să rămână fără rege şi fără căpetenie, fără jertfă şi fără stâlp de pomenire, fără efod şi fără terafimi.

5 După aceasta, fiii lui Israil se vor pocăi şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor şi pe David, împăratul lor; astfel în zilele cele de pe urmă vor alerga întru frica Domnului şi la binecuvântarea lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.