×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 2

Tâlcuirea poruncii pe care Dumnezeu o dăduse profetului.

1 Iar numărul fiilor lui Israil va fi ca nisipul mării care nu se socoteşte, nici nu se numără. Şi atunci, în loc să le zică: «Voi nu sunteţi poporul meu», li se va spune: «Voi sunteţi fiii Dumnezeului celui viu!»

2 Şi se vor aduna fiii lui Iuda şi fiii lui Israil laolaltă şi îşi vor alege o căpetenie şi vor ieşi din ţările robiei, căci mare va fi vacul lui Izreel.

3 Spuneţi fraţilor voştri: «Ami» şi surorilor voastre: «Ruhama».

4 Osândiţi pe mama voastră, învinuiţi-o, fiindcă ea nu mai este femeia mea, iar eu nu mai sunt bărbatul ei. Să lepede podoabele desfrânării de pe obrazul ei şi semnele destrăbălării dintre sânii ei.

5 Altfel, eu îi voi dezveli goliciunea ei şi o voi lăsa goală, ca în ziua când s’a născut, şi o voi preface într’un pustiu, ca un pământ uscat şi o voi lăsa să moară de sete.

6 Nu mă voi îndura de fiii ei, căci ei sunt copii din desfrânare,

7 De vreme ce mama lor a fost desfrânată şi născătoarea lor a săvârşit fapte de ocară, şi a zis: «Duce-mă-voi după ibovnicii mei, cei care mi-au dat pâine, apă, lână şi in, untdelemn şi băuturi!»

8 Pentru aceasta iată că-i voi astupa drumul cu mărăcini, voi ridica zid, ca să nu-şi mai găsească ea cărările ei.

9 Ea va umbla după ibovnicii săi, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va afla. Şi va grăi atunci: «Duce-mă-voi înapoi la bărbatul meu cel dintâi, căci atunci îmi mergea mai bine decât acum!»

10 Dar ea n’a ştiut că eu am fost acela care i-a dat ei grâul, vinul şi untul de lemn şi i-am înmulţit argintul şi aurul pe care l-au afierosit lui Baal.

11 Pentru aceasta îmi voi lua înapoi grâul, la vremea lui, şi vinul, la vremea lui, şi-mi voi lua lâna şi inul cu care ea îşi acopere goliciunea ei.

12 Şi acum voi descoperi ocara ei în ochii iubiţilor ei şi nimeni nu va putea s’o scape din mâna mea.

13 Şi voi curma toate desfătările ei, sărbătorile şi lunile noi şi Sâmbetele ei şi toate prăznuirile ei,

14 Şi voi pustii via ei şi smochinii ei, după care ea jinduia: «Iată darul pe care mi l-au dat iubiţii mei!» Şi-i voi preface în hăţişuri şi-i vor strica dobitoacele sălbatice.

15 Şi o voi pedepsi pentru zilele hărăzite Baalilor, cărora le aducea jertfă de tămâie, pe când ea se gătea cu inelele ei şi-şi punea podoabele şi se ducea după iubiţii ei, iară pe mine m’a uitat», – grăieşte Domnul.

16 «Pentru aceasta, iată că eu voi îndupleca-o şi o voi duce în pustie şi voi grăi cu ea din inimă.

17 Şi de acolo îi voi da viile ei şi valea Acor o voi preface în poartă de nădejde, şi ea va fi voioasă ca în vremea tinereţii ei, ca în ziua când tu ai scos-o din ţara Egiptului.

18 Şi va fi în vremea aceea», – zice Domnul, – «că ea va striga pe bărbatul ei şi nu va mai striga pe Baali.

19 Şi voi scoate din gura ei numele Baalilor şi nu vor mai fi pomeniţi pe numele lor.

20 Şi voi încheia, în ziua aceea, un legământ cu dobitoacele câmpului şi cu păsările cerului şi cu târîtoarele pământului şi voi sfărâma arcul şi sabia şi voi curma războiul din ţară, iar pe locuitori îi voi pune la adăpost.

21 Şi te voi logodi cu mine pe vecie şi te voi logodi cu mine întru dreptate şi după pravilă, întru îndurare şi întru dragoste;

22 Şi te voi logodi cu mine întru credinţă şi întru cunoaşterea Domnului!

23 Iar în ziua aceea», – zice Domnul, – «voi asculta cerurile, şi cerurile vor asculta pământul,

24 Şi pământul va asculta grâul şi vinul şi untdelemnul şi ele vor asculta pe Izreel.

25 Şi-mi voi sămăna pe Israil în ţară şi mă voi îndura de Lo-Ruhama şi voi zice lui Lo-Ami: «Tu eşti poporul meu», şi el îmi va răspunde: «Tu. eşti Dumnezeul meu!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.