×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 14

Samaria va pieri. Făgăduinţi de mântuire dacă Israil se va pocăi.

1 Samaria va pieri pentru că s’a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Cădea-vor în ascuţişul săbiei; pruncii ei vor fi striviţi şi femeile ei însărcinate spintecate vor fi!

2 Întoarce-te, Israile, cu pocăinţă la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin fărădelegea ta!

3 Luaţi cuvinte de dezvinovăţire şi întoarceţi-vă cu pocăinţă la Domnul şi-i ziceţi lui: «Iartă-ne toată fărădelegea şi primeşte-ne cu bine, ca să-ţi aducem jertfă, în loc de tauri, jertfa buzelor noastre!

4 Asiria să nu mai fie izbăvitorul nostru; să nu mai încălecăm pe cai şi să nu mai zicem: «Tu eşti Dumnezeul nostru», unor lucruri făcute de mâinile noastre.» Căci la tine găseşte milă cel orfan.

5 Tămădui-i-voi de rănile necredinţei lor; îi voi iubi din toată inima, căci mânia mea s’a depărtat de la ei.

6 Fi-voi ca roua pentru Israil; şi să înflorească el ca crinul şi să-şi înfigă rădăcinile lui ca rădăcinile cedrului din Liban.

7 Crăngile lui să se întindă, mândreţea lui să fie ca a măslinului, iar mireazmă lui ca mireazmă Libanului.

8 Şi iarăşi să stea la umbra mea, să samene grâu şi să lucreze via, care să dea vinuri ca cele de Helbon.

9 Ce va mai face Efraim, de aici încolo, cu idolii? Eu singur îi voi răspunde şi voi veghia asupra lui, eu care sunt ca un chiparos verde! De la mine purced roadele lui.

10 Cine este înţelept să priceapă acestea! Cine este înţelegător să le ia aminte! Căci drepte sunt căile Domnului! Şi cei drepţi umblă pe ele, iar cei nelegiuiţi se poticnesc şi cad.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.