×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 13

Efraim îşi sporeşte închinarea la idoli. Pedeapsa cumplită a lui Dumnezeu.

1 Când Efraim se pornea la răscoală, era frică mare. căci era socotit ca un voevod în Israil, dar când a căzut în osândă, închinându-se lui Baal, pieirea l-a cuprins.

2 Şi acum ei sporesc în păcat, căci îşi fac, din argintul lor, chipuri turnate, chipuri de idoli, toţi: lucru de meşter făurar. Şi ei spun acestor lucruri Dumnezeu şi le aduc jertfe şi, oameni fund, se închină viţeilor şi-i sărută!

3 Din această pricină vor ajunge ca nourii cei de dimineaţă, ca roua care se ia de cu vreme, ca pleava pe care o suflă vântul de pe arie şi ca fumul care iese printre gratiile ferestrelor.

4 Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului, şi alt Dumnezeu afară de mine să nu cunoşti, căci alt mântuitor afară de mine nu este.

5 Eu te-am păstorit pe tine în pustie şi în pământul cel ars de soare.

6 Dar păscând ei, s’au săturat, şi după ce s’au săturat, inima lor s’a semeţit. Pentru aceasta ei m’au uitat.

7 De aceea, voi fi pentru ei ca un leu şi îi voi pândi pe cale ca o panteră;

8 Şi voi tăbărî pe ei ca o ursoaică lăsată fără de pui, şi le voi sfâşia coşul pieptului cu inimă cu tot şi ca o leoaică îi voi sfâşia, ca fiarele sălbatice îi voi face fărâme!

9 Eu te voi pierde pe tine, Israile, şi cine ar putea veni într’ajutorul tău?

10 Unde este regele tău, ca să te mântuiască, şi toţi voevozii tăi, ca să te îndreptăţescă? Şi despre care tu ziceai: «Dă-mi rege şi voevozi!»

11 Rege îţi dădui întru urgia mea şi acum ţi-l iau înapoi, întru întărâtarea mea!

12 Fărădelegea lui Efraim este legată ca într’o pungă şi păcatul lui este ascuns deoparte.

13 Dureri ca de femeie care naşte vor da peste el, dar este vorba de un copil dezmetic, fiindcă nu se aţine la timp la deschiderea sânului.

14 Să-i mai izbăvesc din stăpânirea Şeolului? Să-i mai răscumpăr de la moarte? Nu! Moarte, unde sunt bătăile tale? Şeolule, unde sunt chinurile tale? Răzbunarea stă ascunsă de ochii mei!

15 Efraim poate să crească mare ca trestia în apă, ci un vânt de la răsărit se va porni, o vijelie de la Domnul, din pustie, se va stârni, care va seca fântâna lui şi va zvânta izvorul lui. El va jefui comoara de toate odoarele-i de preţ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.