×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 12

Purtarea lui Efraim a întărâtat urgia Domnului.

1 «Efraim m’a înconjurat cu minciuni şi casa lui Israil cu înşelăciuni şi Iuda este mereu şovăelnic faţă de Cel Atotputernic şi faţă de Dumnezeul Prea Sfânt şi credincios.

2 Efraim are grija vântului şi după vântul de la răsărit aleargă toată ziua; sporeşte în minciună şi în înşelăciune; încheie legământ cu Asiria şi duce dar de untdelemn în Egipt.

3 Ci Domnul este în ceartă şi cu Israil şi va pedepsi pe Iacob pentru purtările lui şi-i va răsplăti după faptele lui.

4 În pântecele maicii sale, Iacob a ţinut de călcâi pe fratele său, şi ca un viteaz s’a luptat el cu Dumnezeu.

5 Cu îngerul s’a luptat şi a fost biruitor. Plâns-a Iacob şi s’a rugat de Domnul să se îndure de el. Apoi l-a aflat la Betel şi acolo Dumnezeu a grăit cu el,

6 Adică Domnul Dumnezeul Savaot, Domnul este numele său.

7 Iar tu întoarce-te la Dumnezeul tău! Păzeşte credinţa şi legea lui şi nădăjdueşte pururea în Dumnezeul tău!

8 Ca un neguţător care ţine în mână o cumpănă mincinoasă şi-i place să înşele la cântar,

9 Efraim zice: «Am ajuns bogat şi averi mi-am strâns». Dar tot câştigul lui nu-i este deajuns să răscumpere fărădelegea pe care a făptuit-o.

10 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului şi până acuma. Te voi duce să locueşti iarăşi în corturi, ca în zilele de prăznuire.

11 Eu am vorbit proorocilor şi le-am înmulţit vedeniile şi tot prin prooroci grăit-am în parabole.

12 În Galaad a fost fărădelegea idolească – deşertăciune; în Ghilgal jertfit-au tauri, – jertfelnicile lor vor ajunge ca mormane de pietre, în brazdele ogorului!

13 Când Iacob a fugit în părţile Mesopotamiei, atunci Israil a slujit pentru o femeie, şi pentru o femeie a fost cioban.

14 Şi printr’un prooroc scos-am eu, Domnul, pe Israil din Egipt şi de un prooroc a fost păzit.

15 Efraim însă a întărâtat urgia mea, de aceea vărsările lui de sânge le voi arunca asupră-i şi eu, Domnul, ai voi răsplăti faptele lui de ocară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.