×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 10

Altarele idoleşti au fost înmulţite pe măsura bogăţiei. Regatul lui Israil va fi nimicit şi prăpădul războiului cumplit.

1 Israil a fost o vie mănoasă, care dădea rod din belşug. Cu cât avea mai multă roadă, cu atâta sporeau altarele sale, şi cu cât ţara era mai bogată, cu atâta se împodobeau mai mult stâlpii idoleşti.

2 Inima lor este făţarnică, de aceea să-şi ispăşească păcatul! Domnul va doborî altarele lor, va sfărâma stâlpii lor idoleşti.

3 Iar dacă astăzi zic: «N’avem noi un rege? Dacă de Domnul nu ne temem, atunci regele la ce poate să ne slujească?»,

4 Înşiră vorbe, jură strâmb, încheie legăminte; de aceea, pedeapsa va odrăsli ca buruiana otrăvitoare pe brazdele ogorului.

5 Pentru viţelul din Betaven, locuitorii din Samaria sunt plini de mare grijă, ba poporul lui se jeleşte şi preoţii se bocesc, pentru podoaba lui de care vor fi lipsiţi.

6 Ci şi pe viţel îl vor duce în Asiria, ca un dar marelui împărat. Ruşinea îl va cuprinde pe Efraim, şi Israil se va ruşina pentru idolii lui.

7 Nimicită va fi Samaria! Regele ei va fi ca o rămurică pe deasupra apei.

8 Pustiite fi-vor dealurile fărădelegii, păcatul lui Israil! Ciulini şi mărăcini vor creşte peste altarele lor! Atunci vor grăi către munţi: «Acoperiţi-ne!» Şi colinelor vor zice: «Cădeţi peste noi!»

9 Din zilele celor întâmplate în Ghibeea, tu păcătueşti, o, Israile! Acolo ei ziceau: «Războiul nu ne va ajunge în Ghibeea». Împotriva fiilor nelegiuirii m’am ridicat eu şi i-am pedepsit.

10 Aşa se vor aduna popoarele împotriva lor, când le voi lua ispaşă pentru cele două fărădelegi ale lor.

11 Şi Efraim este un dobitoc blând, bucuros să treere în arie; deci eu voi pune jug pe frumosul lui grumaz; voi înjuga pe Efraim, ca să are pământul, şi Iacob să tragă grapa:

12 «Sămănaţi-vă fapte bune, seceraţi potrivit dragostei; prefaceţi ţelina în ogoare ale cunoaşterii de Dumnezeu, deoarece este timpul să căutaţi pe Domnul, până ce va veni şi va aduce ploaia mântuirii peste voi!»

13 Dar voi aţi sămănat fărădelegea şi aţi secerat nenorocirea! Mâncaţi acuma roadele minciunii! Fiindcă ţi-ai pus nădejdea în carele tale de luptă şi în mulţimea vitejilor tăi,

14 Pentru aceasta prăpădul războiului va veni peste cetăţile tale şi toate întăriturile tale vor fi dărâmate, aşa precum odinioară Şalum a nimicit casa lui Ieroboam, în ziua de război, când mama fu zdrobită împreună cu pruncii ei.

15 Aşa voi face şi eu cu voi, neam al lui Israil, din pricina mulţimii răutăţilor voastre. În focul luptei va pieri regele lui Israil!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.