×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL OZEEA

Capitolul 1

Căsătoria profetului Ozeea cu o femeie desfrânată. Aceasta o face din porunca lui Dumnezeu.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ozeea, feciorul lui Beeri, în vremea domniei lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioaş, regele lui Israil.

2 Când a început Domnul să grăiască lui Ozeea, grăitu-i-a Domnul lui Ozeea astfel: «Ia-ţi de nevastă o femeie desfrânată şi aibi copii din desfrânare! Căci iată a precurvit ţara lui Israil, abătându-se de la Domnul!»

3 Atunci s’a dus el şi şi-a luat de soţie pe Gomer, fiica lui Diblataim, şi ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

4 Şi a zis Domnul către el: «Pune-i numele Izreel! Căci peste puţină vreme eu voi răzbuna omorurile lui Izreel asupra casei lui Iehu şi voi sfârşi regatul casei lui Israil.

5 Şi în ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israil în valea lui Izreel!»

6 Şi iarăşi a zămislit şi a mai născut o fiică. Şi i-a zis atunci Domnul: «Pune-i numele Lo-Ruhama, căci de acum încolo nu mă voi mai îndura de neamul lui Israil, ca să-i iert păcatele.

7 Dar de neamul lui Iuda mă voi îndura şi-l voi mântui eu, Domnul Dumnezeul lui, şi nu-i voi mântui pe ei nici cu arcul, nici cu sabia, nici prin luptă, nici prin puterea cailor sau a călăreţilor!»

8 Şi după ce a înţărcat pe Lo-Ruhama a zămislit şi a născut încă un fiu.

9 Şi i-a zis Domnul: «Pune-i numele Lo-Ami, căci voi nu sunteţi poporul meu, iar eu nu sunt Dumnezeul vostru!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.