×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL DANIIL

Capitolul 12

Învierea morţilor. Vremea cea de apoi.

1 «Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voevod care ocroteşte pe feciorii poporului tău, şi va fi vreme de strâmtorare care n’a mai fost de când sunt popoarele şi până în vremea de acum. Şi oricine din norodul tău va fi scris în cartea aceea va fi mântuit.

2 Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor deştepta, unii pentru viaţa veşnică, iar alţii spre ocară şi spre scârbă veşnică.

3 Cei înţelepţi vor străluci cum străluceşte bolta cerului şi cei care vor fi îndemnat pe mulţi să umble pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor.

4 Iar tu, Daniile, ţine ascunse aceste descoperiri şi pecetlueşte cartea până la vremea cea de apoi. Mulţi o vor străbate cu deamăruntul şi-şi vor spori ştiinţa.»

5 Şi când eu, Daniil, m’am uitat în jurul meu, văzui alţi doi bărbaţi stând în picioare, unul pe un ţărm al fluviului, iar altul pe celălalt ţărm al fluviului.

6 Şi unul zise către cel care era îmbrăcat în veşminte de in şi stătea deasupra apelor fluviului: «Când se vor împlini aceste fapte minunate?»

7 Şi am ascultat pe bărbatul cel îmbrăcat în veşminte de in care stătea deasupra apelor fluviului, şi el a ridicat dreapta şi stânga sa spre cer şi a jurat pe cel ce este viu în veci: «Va mai ţine un an, doi ani şi jumătate de an şi îndată ce se va nimici puterea poporului celui sfânt, se vor împlini şi toate acestea!»

8 Şi eu am auzit, dar fiindcă n’am înţeles, am întrebat: «Stăpâne, când se va împlini cel din urmă lucru din toate acestea?»

9 Şi el mi-a răspuns: «Du-te, Daniile, căci aceste descoperiri sunt închise şi pecetluite până la vremea cea de apoi!

10 Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi se vor purta ca cei nelegiuiţi; şi nici unul din cei fără de lege nu va pricepe, ci numai cei înţelepţi vor înţelege.

11 Şi din vremea când va înceta jertfa cea deapururi şi se vor aşeza idolii pustiitorului, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.

12 Fericit va fi cel ce va nădăjdui şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile.

13 Şi tu mergi spre sfârşitul tău şi te odihneşte! Căci te vei scula ca să-ţi primeşti răsplata în vremea cea de apoi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.