×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL DANIIL

Capitolul 10

Altă vedenie a lui Daniil.

1 În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Perşilor, i s’a descoperit un cuvânt lui Daniil – care se chema Belteşaţar – şi adevărat este cuvântul şi el înseamnă mare primejdie de război. El înţelese cuvântul şi pricepu înţelesul vedeniei.

2 În zilele acelea, eu, Daniil, am petrecut trei săptămâni de zile în jălanie:

3 Pâine bună n’am mâncat, carne şi vin n’au intrat în gura mea şi cu mirezme nu m’am uns, până ce nu s’au împlinit trei săptămâni de zile.

4 Dar în ziua a douăzeci şi patra a lunii întâia, eu, Daniil, eram pe ţărmul fluviului celui mare – adică Tigrul.

5 Şi mi-am ridicat ochii mei şi văzui un om îmbrăcat în veşminte de in, iar coapsele lui încinse cu aur curat şi de preţ,

6 Trupul lui era ca şi crisolitul şi chipul lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flăcările de foc, mâinile şi picioarele lui străluceau ca arama lustruită, iar huetul cuvintelor lui ca vuetul unei mulţimi.

7 Şi am văzut numai eu, Daniil, vedenia, iar oamenii care erau cu mine n’au văzut vedenia, ci spaimă mare a căzut peste ei şi au fugit să se ascundă.

8 Atunci eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie şi am rămas fără putere, şi înfăţişarea chipului meu s’a schimbat în rău şi rămăsei fără vlagă.

9 Şi am auzit huetul cuvintelor mele, şi în vreme ce auzeam huetul cuvintelor melc, căzui în toropeală cu faţa la pământ.

10 Şi iată că o mână se atinse de mine şi mă sili ca tremurând să mă scol în genunchi, sprijinindu-mă în podul palmelor.

11 Atunci el mi-a zis: «Daniile, om plăcut al lui Dumnezeu, ia aminte la cuvintele pe care eu ţi le voi spune şi scoală în picioare, fiindcă acum sunt trimis către tine!» Şi pe când îmi vorbea aşa, m’am sculat tremurând.

12 Şi el mi-a zis: «Nu te teme, Daniile, căci din ziua dintâi, de când te-ai străduit să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, cuvintele tale au fost auzite şi am sosit pentru cuvintele tale.

13 Şi îngerul păzitor al Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, dar iată că Mihail, voevodul îngerilor păzitori, a venit într’ajutorul meu şi eu l-am lăsat acolo la îngerul păzitor al împăratului Perşilor,

14 Şi am venit ca să pătrunzi cu mintea ceea ce va veni peste poporul tău în viitor, fiindcă vedenia este hotărîtă pentru viitor!»

15 Şi pe când grăia cu mine astfel de cuvinte, mă întorsei cu faţa spre pământ şi rămăsei mut.

16 Şi iată! Acela care avea chipul Fiului Omului s’a atins de buzele mele şi atunci am deschis gura mea şi am grăit şi am zis celui ce sta înaintea mea: «O, Stăpânul meu! Din pricina acestei vedenii mă cuprinseră zvârcoliri de durere şi rămăsei fără vlagă.

17 Şi cum ar putea robul Domnului meu să grăiască cu Domnul meu, care este aici de faţă? Fiindcă de spaimă îmi piere toată puterea şi suflarea mi se opreşte!»

18 Atunci s’a atins iarăşi de mine acela care avea chipul Fiului Omului şi m’a întărit,

19 Şi mi-a zis: «Nu te teme, om plăcut lui Dumnezeu! Pace ţie! Fii tare şi bărbătos!» Şi pe când grăia cu mine, m’am simţit mai bărbătos şi am zis: «Spune, Stăpâne, căci m’ai întărit!»

20 Atunci el zise: «Ştii tu, oare, pentru ce am venit la tine? Acum mă voi întoarce să mă războiesc cu îngerul păzitor al Persiei şi când eu mă voi duce, iată că îngerul păzitor al Greciei va veni.

21 Dar eu îţi voi descoperi ţie ceea ce este scris în cartea adevărului şi nimeni nu poate să mi se împotrivească la aceasta decât Mihail, îngerul vostru păzitor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.