×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL DANIIL

Capitolul 1

Daniil la curtea lui Nabucodonosor. Împăratul Babilonului.

1 În anul al treilea al domniei lui Ioachim, regele lui Iuda, porni Nabucodonosor, împăratul Babilonului, împotriva Ierusalimului şi îl împresură.

2 Şi Domnul dădu în mâna lui pe Ioachim, regele lui Iuda, precum şi o parte din odoarele templului lui Dumnezeu pe care le duse în pământul Şinear, în templul dumnezeului său, şi aşeză aceste odoare în vistieria acestui dumnezeu.

3 Atunci împăratul porunci lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi, să aducă dintre fiii lui Israil, din neam regesc şi din cei de viţă mare,

4 Tineri fără nici un cusur trupesc, frumoşi la chip şi înzestraţi cu toată înţelepciunea, iscusiţi în ştiinţă, cu adâncă putere de pătrundere şi cu râvnă, ca să slujească în palatul împăratului, ca să-i înveţe pe ei scrisul şi limba Caldeilor,

5 Şi să-i crească aşa vreme de trei ani, după trecerea cărora să intre în slujba împăratului. Pentru aceasta, împăratul le rândui să li se dea în fiecare zi mâncare din mâncările sale şi vin din vinul său.

6 Printre ei se aflau iudeii: Daniil, Anania, Misail şi Azaria.

7 Şi căpetenia famenilor le puse nume şi-i chemă: pe Daniil: Belteşaţar, pe Anania: Şadrac, pe Misail: Meşac şi pe Azaria: Abed-Nego.

8 Şi Daniil îşi puse în gând să nu se spurce cu bucatele împăratului şi cu vinul din care bea el, ci ceru căpeteniei famenilor îngăduinţa ca să nu se pângărească.

9 Şi Dumnezeu îi dădu lui Daniil să afle în ochii căpeteniei famenilor har şi îndurare.

10 Atunci căpetenia famenilor îi zise lui Daniil: «Mă tem de stăpânul meu, împăratul, care v’a rânduit mâncările şi băuturile; căci de ce să vă vadă el mai slabi la chip decât pe tinerii cei de o vârstă cu voi? Voi îmi puneţi în primejdie capul meu înaintea împăratului.»

11 Şi l-a întâmpinat Daniil pe căpetenia famenilor, care fusese pus supraveghetor peste Daniil, Anania, Misail şi Azaria, astfel:

12 «Încearcă, te rog, cu servii tăi timp de zece zile şi dă-ne să mâncăm mâncări de verdeţuri şi să bem apă;

13 Apoi să te uiţi la feţele noastre şi la feţele feciorilor care mănâncă din bucatele împăratului, şi cum vei crede de cuviinţă, aşa să faci cu robii tăi!»

14 Atunci el le ascultă rugămintea şi încercă cu ei timp de zece zile.

15 Şi după un răstimp de zece zile, ei arătau mai frumoşi la faţă şi mai graşi la trup decât toţi feciorii care mâncau din masa împăratului.

16 Atunci supraveghetorul le schimbă mâncarea lor şi vinul pe care trebuia să-l bea şi le dădu mâncăruri de verdeţuri.

17 Şi Dumnezeu a hărăzit acestor patru tineri ştiinţă şi iscusinţă în orice fel de scriere, precum şi înţelepciune, încât Daniil se pricepea să tâlcuiască vedeniile şi visele.

18 Şi după trecerea răstimpului pe care împăratul îl hotărîse ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor îi înfăţişă înaintea lui Nabucodonosor.

19 Şi împăratul stătu cu ei de vorbă, dar nu află pe nimeni dintre ei toţi ca pe Daniil, Anania, Misail şi Azaria. Atunci ei fură luaţi în slujba împăratului.

20 Şi în orice pricină, când era vorba de înţelepciune şi de iscusinţă, pentru care împăratul le cerea dezlegarea, îi găsea pe ei de zece ori mai isteţi decât magii şi decât vrăjitorii din toată împărăţia lui.

21 Şi Daniil rămase în această dregătorie până în anul întâi al domniei lui Cirus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.