×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 8

Dărâmarea Ierusalimului din pricina ticăloşiilor idoleşti care se făptuesc într’însul.

1 Iar în anul al şaselea, în ziua a cincea din luna a şasea, pe când stăteam în casa mea, iar bătrânii lui Iuda stăteau şi ei în faţa mea, mâna Domnului Dumnezeu căzu peste mine.

2 Şi când m’am uitat, iată că era un chip ca de om, şi de la şolduri în jos pare că era foc şi de la şolduri în sus o puternică lumină ca electrul.

3 Şi a întins ceva ca mâna şi m’a apucat de şuviţele capului şi Duhul m’a ridicat între cer şi pământ, şi m’a dus la Ierusalim în vedenii dumnezeeşti, dinaintea porţii celei dinlăuntru, îndreptată spre miază-noapte, unde era sălaşul idolului geloziei, care stârneşte gelozia.

4 Şi iată că acolo era slava Domnului Dumnezeului lui Israil, întocmai precum o văzusem în câmp.

5 Şi-mi zise: «Fiul omului! Caută cu ochii spre miază-noapte!» Şi când am ridicat ochii spre miază-noapte, iată că la miază-noapte de uşa jertfelnicului, chiar la intrare, se afla idolul geloziei.

6 Şi mai adaogă: «Fiul omului! Nu vezi tu oare ce săvârşesc ei aici? Mari ticăloşii… pe care casa lui Israil le săvârşeşte, ca să mă depărtez de sfântul meu locaş. Dar vei vedea încă şi alte ticăloşii mai mari.»

7 Apoi m’a dus la poarta curţii şi, când mă uitai, iată o bortă în zid.

8 Şi-mi spuse: «Fiul omului! Străpunge zidul!» Şi am început să străpung zidul, dar iată că dădui de o uşă.

9 Atunci el mai spuse: «Intră şi vezi cumplitele urîciuni pe care le săvârşesc ei înlăuntru!»

10 Şi am intrat şi am văzut şi iată tot felul de chipuri de târîtoare, de dobitoace, de spurcăciuni şi toţi idolii casei lui Israil, zugrăviţi de jur-împrejur pe pereţi,

11 Precum şi şaptezeci de inşi dintre bătrânii poporului casei lui Israil, în mijloc cu Iaazania, fiul lui Şafan, stând in faţa chipurilor, fiecare cu căţuia în mână, în timp ce mireazma fumului de tămâie se ridica în sus.

12 Şi-mi mai spuse: «Fiul omului! Vezi tu ceea ce fac bătrânii casei lui Israil în beznă şi cum tămâiază fiecare câte un chip, şi cugetă: «Domnul nu ne vede, părăsit-a Domnul ţara sa!»

13 Şi adaose: «Şi vei mai vedea ticăloşii şi mai mari, pe care le săvârşesc ei!»

14 Apoi m’a dus dinaintea uşii templului Domnului, care dă spre miazănoapte, şi ce să vezi?… Acolo erau femei, care stăteau şi boceau pe Tamuz.

15 Şi-mi zise: «Vezi, fiul omului, vei vedea ticăloşii şi mai mari decât acestea!»

16 În sfârşit, mă duse în curtea cea dinlăuntru a templului. Şi ce să vezi? La uşa templului Domnului, între pridvor şi jertfelnic, erau ca la douăzeci şi cinci de oameni, cu spatele spre templu şi cu feţele întoarse spre răsărit, şi se închinau spre răsărit, la soare.

17 Şi iarăşi îmi spuse: «Vezi, fiul omului? Sunt oare puţin lucru pentru casa lui Iuda ticăloşiile pe care ei le săvârşesc aici, şi când ei au umplut pământul cu silnicie şi stârnesc mereu urgia mea? Ba mai mult, ei fac să se sue la mine duhoarea jertfelor lor!

18 Dar şi eu mă voi purta cu mânie: ochiul meu nu va mai fi milostiv şi nu-i voi mai cruţa, şi când vor striga din răsputeri la urechile mele, nu-i voi auzi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.