×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 7

Vine sfârşitul! Nenorocire şi groază!

1 Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:

2 «Şi tu, fiul omului, spune: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu către pământul lui Israil: «Vine sfârşitul! Sfârşitul vine pentru cele patru laturi ale pământului!

3 Şi acum vine sfârşitul pentru tine şi voi slobozi mânia mea împotriva ta, şi te voi judeca după faptele tale şi voi grămădi peste tine toate urîciunile tale,

4 Aşa încât ochiul meu să nu mai fie îndurător şi eu să nu te mai cruţ, ci îţi voi răsplăti după faptele tale, ca să se vadă că ticăloşiile tale sunt în mijlocul tău şi să cunoaşteţi că eu sunt Domnul.»

5 Căci aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată vine nenorocire peste nenorocire,

6 Vine sfârşitul! Vine sfârşitul, se deşteaptă împotriva ta! Iată-l că vine!

7 Sfârşitul vine, locuitor al ţării! Vine cununa, ziua răzmiriţei războiului se apropie şi nu chiotele pe munţi!

8 Şi acum îmi voi răsturna mânia mea peste tine şi iuţimea mea voi vărsa-o toată peste tine şi te voi judeca după faptele tale şi voi prăvăli peste tine toate ticăloşiile tale,

9 Şi ochiul meu nu se va mai îndura de tine şi nu te voi mai cruţa, ci îţi voi răsplăti după ticăloşiile tale, care se săvârşesc în mijlocul tău, ca să cunoşti că eu sunt Domnul care loveşte.

10 Iată ziua! Iată vine! Vine cununa! Toiagul înfloreşte, trufia înfrunzeşte!

11 Silnicia creşte, ca să se facă toiagul fărădelegii. Dar nu va rămânea nimic şi nici din mulţimea lor, şi nici din zarva lor şi nu vor avea nici o strălucire!

12 Vremea vine! Ziua este aproape! Cumpărătorul să nu se bucure şi vânzătorul să nu se întristeze, căci urgia va veni peste toată mulţimea,

13 Iar vânzătorul nu va mai ajunge stăpân pe lucrul vândut, chiar de ar mai fi în viaţă, căci profeţia este împotriva întregii mulţimi care nu va veni înapoi si omul nu-şi va întemeia viaţa pe fărădelege.

14 Sunaţi mereu din trâmbiţă şi pregătiţi tot, dar nimeni nu va porni la luptă, fiindcă mâna mea este împotriva întregii mulţimi:

15 Sabia afară şi foametea îulăuntru. Cel care va fi în ţarină de sabie va muri, iar cel din cetate se va sfârşi de foame şi de ciumă.

16 Şi dacă s’ar întâmpla să scape câţiva fugari dintre ei şi de s’ar ascunde în văgăuni ca porumbeii, vor muri cu toţii, fiecare pentru fărădelegea lui.

17 Mâinile tuturora se vor înmuia şi genunchii vor curge ca apa.

18 Încinge-se-vor atunci cu sac şi spaima îi va cuprinde, feţele tuturor se vor ruşina şi capetele vor fi pleşuve;

19 Argintul lor îl vor arunca în drum şi aurul lor va fi spurcăciune, fiindcă argintul lor şi aurul lor nu-i vor putea mântui în ziua urgiei Domnului. Cu aur şi argint nu se vor sătura şi pântecele lor nu şi-l vor umplea, deoarece le-au fost pricina căderii în păcat.

20 Scumpeturile cu care se găteau, făcute tot de aici, i-au dus la trufie şi statuile idolilor lor, adică grozăviile lor care erau tot de aur şi de argint, le vor preface în spurcăciune.

21 Şi le voi da pradă în mâinile străinilor şi jaf în mâinile celor nelegiuiţi ai lumii ca să le pângărească.

22 Şi îmi voi întoarce faţa mea şi ei vor pângări odoarele mele şi vor intra înlăuntru tâlharii şi le vor întina.

23 Pregăteşte lanţuri, căci ţara este plină de vărsări de sânge şi cetatea geme de silnicie.

24 Şi voi aduce pe cele mai cumplite neamuri, care vor pune mâna pe casele lor şi vor curma trufia celor puternici şi vor pângări sfintele lor locaşuri.

25 Vine spaima!… Vor căuta mântuirea, dar nu o vor afla.

26 Nenorocire peste nenorocire va veni şi spaimă peste spaimă, şi vor cere vedenie de la prooroc şi preotul nu va avea la îndemână legea şi sfatul va pieri din gura celor bătrâni.

27 Regele va fi cuprins de jale şi voevodul va fi cuprins de uluire şi mâinile poporului ţării vor încremeni. Şi le voi plăti după felul vieţii lor şi după năravurile lor îi voi judeca eu, ca să cunoască ei că eu sunt Domnul.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.