×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 6

Vestirea altor pedepse crâncene pentru fărădelegile poporului.

1 Şi iarăşi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a spus:

2 «Omule! Caută cu faţa spre munţii lui Israil şi prooroceşte împotriva lor,

3 Şi le spune: «Munţi ai lui Israil, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Iată ce rosteşte Domnul Dumnezeu împotriva munţilor, a dealurilor, a luncilor şi a văilor: «Aduce-voi împotriva voastră sabie şi voi nimici plaiurile voastre;

4 Jertfelnicele voastre vor fi pustiite şi columnele închinate soarelui vor fi sfărâmate şi pe ucişii voştri îi voi arunca în faţa idolilor voştri,

5 Şi hoiturile fiilor lui Israil le voi pune dinaintea idolilor voştri şi ciolanele lor le voi împrăştia împrejurul jertfelnicelor voastre.

6 În toate aşezările voastre, cetăţile voastre vor fi dărâmate, dealurile voastre cu jertfelnice fără umbră de om, şi într’adevăr jertfelnicele voastre vor fi dărâmate şi pustiite şi idolii voştri sfărâmaţi şi nimiciţi şi columnele închinate soarelui sfărâmate, deci: lucrurile mâinilor voastre vor fi prăpădite!

7 Şi vor cădea ucişi în mijlocul vostru, ca să ştiţi că eu sunt Domnul.

8 Şi dacă vă voi lăsa o rămăşiţă de mântuiţi din ascuţişul săbiei, printre păgâni, în ţările cărora voi veţi fi împrăştiaţi,

9 Şi cei mântuiţi îşi vor aduce aminte de mine, printre neamurile unde i-am dus robi, atunci când le voi zdrobi inima cea desfrânată, ce s’a răzleţit de mine, şi ochii lor cei desfrânaţi după idolii lor, se vor scârbi de ei înşişi, din pricina fărădelegilor pe (are le-au săvârşit, şi a tuturor grozăviilor lor,

10 Atunci vor cunoaşte că eu sunt Domnul şi n’am grăit zadarnic că le voi pricinui această nenorocire.»

11 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Bate din palme şi bate din picioare şi spune: O! Pentru toate cumplitele ticăloşii ale casei lui Israil, să cadă de sabie, de foamete şi de ciumă:

12 Cel de departe să moară de ciumă, cel de aproape să cadă de sabie, iar cel ce a mai rămas şi va fi scăpat să moară de foame, şi aşa îmi voi fi potolit mânia mea într’înşii.

13 Şi într’acest chip să cunoască ei că eu sunt Domnul, când morţii lor vor zăcea în mijlocul idolilor lor, împrejurul jertfelnicelor lor pe orice colină înaltă, pe orişice pisc de munte şi sub orişice copac verde şi sub orişice stejar frunzos, pe orişiunde au adus ei jertfă cu miros de bună mireazmă pentru toţi idolii lor.

14 Şi-mi voi întinde mâna mea împotriva lor şi toată ţara o voi preface în pustietate şi în loc neumblat până la Ribla, în toate sălaşurile lor, ca să ştie ei că eu sunt Domnul.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.