×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 48

Împărţirea ţării între cele douăsprezece seminţii. Şapte seminţii vor avea partea lor în partea de miază-noapte a ţinutului sfânt, şi cinci seminţii vor avea parte la miază zi de ţinutul sfânt, iar în mijloc va fi ţinutul sfânt. Cetatea sfântă: porţile şi împrejurimile Şi ea va purta numele de Domnul sălăşlueşte într’însa».

1 Dar iată şi numele seminţiilor. La capătul de miază-noapte, de la Mare înspre Hetlon, până spre Hamat, până spre Haţar-Enon, ţinutul Damascului rămâne la miază-noapte, lângă Hamat, aşa că-i vine o făşie de la răsărit la apus. Acesta-i cuprinsul seminţiei lui Dan.

2 În graniţă cu Dan, de la răsărit la apus, seminţia lui Aşer;

3 În graniţă cu Aşer, de la răsărit la apus, seminţia lui Neftali;

4 În graniţă cu Neftali, de la răsărit la apus, seminţia lui Manase;

5 În graniţă cu Manase, de la răsărit la apus, seminţia lui Efraim;

6 În graniţă cu Efraim de la răsărit la apus, o făşie, seminţia lui Ruben;

7 În graniţă cu Ruben, o făşie de la răsărit la apus, seminţia lui Iuda;

8 În graniţă cu Iuda, o făşie de la răsărit la apus să fie darul cel sfânt pe care voi să-l aduceţi: douăzeci şi cinci de mii de prăjini lăţime şi în lungime ca una din fâşii pentru seminţii, de la răsărit şi până la apus, locul în mijlocul căruia să fie templul.

9 Darul sfânt ridicat, pe care să-l aduceţi Domnului, să aibă lungimea de douăzeci şi cinci de mii şi lăţimea de douăzeci de mii,

10 Şi darul sfânt ridicat să fie dat, preoţilor, o făşie la miază-noapte de douăzeci şi cinci de mii de prăjini la apus de zece mii lăţime, la răsărit de zece mii lăţime şi la miază-zi lungă de douăzeci şi cinci de mii. Iar în mijloc să fie templul Domnului, –

11 Preoţilor sfinţiţi, fiii lui Ţadoc, care au rămas în slujba mea, cei ce nu rătăciră când fiii lui Israil rătăciră ca şi leviţii,

12 Să aibă un dar din darurile ţării, dar prea sfânt, lângă graniţa leviţilor.

13 Şi leviţii să aibă în lungul graniţei preoţilor o făşie lungă de douăzeci şi cinci de mii şi lată de zece mii de prăjini, în totul lungă de douăzeci şi cinci de mii şi lată de douăzeci de mii de prăjini.

14 Şi să nu vândă dintr’însa şi nici să schimbe şi nici pârga ţării să n’o înstreineze, fiindcă este lucru sfânt al Domnului.

15 Cele cinci mii care rămân din lăţimea de douăzeci şi cinci de mii să fie pentru orişice altceva priveşte cetatea, pentru locuinţe şi pentru împrejurimi, iar cetatea să fie în mijlocul lui.

16 Iată şi măsura cetăţii: înspre miază-noapte patru mii cinci sute de prăjini, la miază-zi patru mii cinci sute, la răsărit patru mii cinci sute, la apus patru mii cinci sute.

17 Şi cetatea să aibă împrejurimi: la miază-noapte două sute cincizeci de prăjini, la miază-zi două sute cincizeci de prăjini, la răsărit două sute cincizeci şi la apus două sute cinci zeci de prăjini.

18 Şi ceea ce va mai rămânea de-a-lungul darului sfânt, zece mii la răsărit şi zece mii la apus, rodul de pe el să fie pentru hrana locuitorilor cetăţii.

19 Iar locuitorii cetăţii să fie din toate seminţiile lui Israil.

20 Toată partea sfântă pe care s’o daţi să fie un pătrat de douăzeci şi cinci de mii pe douăzeci şi cinci de mii de prăjini: aşa să fie partea sfântă şi moşia cetăţii.

21 Ceea ce va mai rămânea să fie a împăratului, adică de amândouă laturile părţii sfinte şi a moşiei cetăţii la răsărit, până la graniţa de răsărit, de-a-lungul celor douăzeci şi cinci de mii de prăjini, şi la apus până la graniţa de apus potrivit cu părţile cuvenite seminţiilor, să fie a împăratului, iar partea sfântă şi templul să fie în mijloc.

22 Iar de la moşia leviţilor şi de la moşia cetăţii, care se află înlăuntrul moşiei împăratului, ţinutul între graniţa lui Iuda şi a lui Veniamin, să fie al împăratului.

23 Apoi să vină celelalte seminţii: O fâşie de la răsărit şi până la apus, seminţia lui Veniamin;

24 În graniţă cu seminţia lui Veniamin, o făşie de la răsărit şi până la apus, seminţia lui Simeon;

25 În graniţă cu Simeon, o făşie de la răsărit până la apus, seminţia lui Isahar;

26 În graniţă cu Isahar, o făşie de la răsărit şi până la apus, seminţia lui Zebulon;

27 În graniţă cu Zebulon, o făşie de la răsărit şi până la apus, seminţia lui Gad;

28 În graniţă cu Gad, hotarul să fie în partea de miază-zi de la Tamar, până la Me-Meribat-Cadeş, apoi de-a-lungul pârăului Egiptului, până la Marea cea Mare.

29 Iată deci ţara pe care s’o trageţi la sorţi ca moştenire pentru seminţiile lui Israil, şi iată şi care sunt şi fâşiile lor», – zice Domnul Dumnezeu.

30 «Iată şi porţile cetăţii. Dar porţile cetăţii să poarte numele seminţiilor fiilor lui Israil, şi anume:

31 În partea de miază-noapte, pe o întindere de patru mii cinci sute de prăjini, să fie trei porţi: poarta lui Ruben, a lui Iuda şi a lui Levi;

32 În partea de răsărit, pe o întindere de patru mii cinci sute de prăjini, să fie trei porţi: poarta lui Iosif, a lui Veniamin şi a lui Dan;

33 În partea de miază-zi, pe o întindere de patru mii cinci sute de prăjini, să fie trei porţi: poarta lui Simeon, a lui Isahar şi a lui Zebulon;

34 În partea de apus, pe o întindere de patru mii cinci sute de prăjini, să fie trei porţi: poarta lui Gad, a lui Aşer şi a lui Neftali,

35 Adică de jur-împrejur o întindere de optsprezece mii de prăjini, iar cetatea să poarte numele: «Domnul sălăşlueşte într’însa!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.