×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 43

Slava Domnului intră în templu. Sfinţirea templului si a jertfelnicului. Rânduiala sfinţirii.

1 După aceea mă duse la poarta care dă spre răsărit,

2 Şi iată slava Domnului venea dinspre răsărit, iar vuetul ei era ca vuetul unei ape mari, şi pământul strălucea de slava lui.

3 Şi vedenia pe care o văzui fu ca aceea pe care o văzusem, când el a venit ca să piarză cetatea, vedenia cerului pe care o văzusem la fluviul Chebar. Şi am căzut cu faţa la pământ.

4 Şi slava Domnului intră în templu, pe poarta a cărei faţă dădea înspre răsărit.

5 Atunci mă ridică pe mine Duhul şi mă duse în curtea cea de dinlăuntru, şi iată că templul era plin de slava Domnului.

6 Şi am auzit pe cineva care-mi grăia mie din templu, iar omul stătea lângă mine.

7 Şi-mi zise: «Fiul omului! Acesta-i locul tronului meu şi acesta-i locul tălpilor picioarelor mele, unde voi locui în mijlocul fiilor lui Israil, ca neamul lui Israil să nu mai întineze numele cel sfânt al meu, nici ei, nici regii lor cu necredinţa lor şi cu leşurile regilor lor în mijlocul lor,

8 Punând pragul lor lângă pragul meu, uşorii lor lângă uşorii mei, încât numai un perete ne despărţea şi astfel întinau numele cel sfânt al meu cu blestemăţiile pe care le săvârşeau, din care pricină i-am şi nimicit întru urgia mea.

9 Şi acum ei vor îndepărta necredinţa lor şi leşurile regilor de mine, ca în felul acesta eu să pot sălăşlui în mijlocul lor deapururi.

10 Iar tu, fiul omului, descrie bărbaţilor casei lui Israil templul, precum şi chipul întocmirii lui, ca să se ruşineze de fărădelegile lor,

11 Şi de faptele lor; fă planul templului şi întocmirea lui, ieşirile, intrările şi formele lui, toate rânduirile şi întreaga lui înfăţişare şi toate arătările lui, şi scrie lămurit înaintea ochilor lor, ca să ia aminte ei la orânduirile şi legile lui după care să trăiască.»

12 Iată care este pravila templului: Tot cuprinsul lui, pe vârful muntelui de jur-împrejur, este prea sfânt. Aceasta-i pravila templului.

13 Iată şi măsura jertfelnicului socotită în coţi, – cotul cuprinzând un cot obişnuit şi un lat de mână. Temelia lui era lată de un cot şi înaltă de un cot, iar marginea care ieşea înafară de jur-împrejur era de o palmă. Iată care era şi înălţimea jertfelnicului:

14 De la temelie până la cadrul de jos, doi coţi, cu lărgime de un cot, şi de la cadrul cel mic până la cadrul cel mare. patru coţi, cu un cot lăţime.

15 Şi vatra jertfelnicului era înaltă de patru coţi, iar de la vatră în sus se înălţau coarnele, un cot.

16 Vatra jertfelnicului era lungă de doisprezece coţi şi lată de doisprezece coţi, aşa că cele patru margini ale lui alcătuiau un pătrat.

17 Cadrul cel mare era de paisprezece coţi de lung şi de paisprezece coţi de larg, cele patru margini ale lui erau asemenea. Cadrul cel mic de şaisprezece coţi de lung şi de şaisprezece de larg, încât cele patru laturi ale lui erau deopotrivă. Marginea care ieşea în afară era de o jumătate de cot, iar temelia pe care se sprijinea era de jur-împrejur de un cot. Şi avea o scară înspre partea de răsărit.

18 Şi-mi zise: «Fiul omului! Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu! Iată care să fie rânduiala jertfelor la jertfelnic: În ziua când va fi să se aducă ardere de tot şi să se stropească pe el cu sânge,

19 Să dai preoţilor leviţi, cei din neamul din Ţadoc, care se vor apropia de mine», – zice Domnul Dumnezeu, – «ca să-mi slujească, un viţel tânăr jertfă pentru păcat.

20 Şi ei să ia din sângele lui şi să ungă cele patru coarne ale jertfelnicului, în cele patru colţuri ale cadrului şi marginea care iese înafară de jur-împrejur, ca să-l curăţe de păcate şi să-l sfinţească.

21 Să mai ia un viţel ca jertfă pentru păcat, pe care să-l ardă într’un loc anumit al templului, dar afară din templu.

22 A doua zi să aducă un ţap fără meteahnă jertfă pentru păcat, ca să curăţe jertfelnicul, precum îl curăţiseră cu viţelul.

23 Şi după ce vor sfârşi cu curăţitul, să ia un viţel tânăr fără racilă şi un berbec din turmă fără racilă,

24 Pe care să-i aducă înaintea Domnului, iar preoţii să arunce peste ei sare şi să-i aducă ardere de tot pentru Domnul.

25 Şi să jertfească ei aşa timp de şapte zile câte un ţap jertfă pentru păcat, câte un viţel şi câte un berbec din turmă, toţi fără meteahnă.

26 Şapte zile să facă ispăşire pentru jertfelnic, să-l curăţească şi să-l sfinţească.

27 Şi după trecerea acelor zile, în ziua a opta şi mai departe, preoţii să aducă pe jertfelnic arderile lor de tot, jertfele lor de pace şi eu voi fi îndurător», – zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.