×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 42

Curtea cea de dinlăuntru şi chiliile de acolo. Chiliile preoţeşti şi rostul lor. Alte măsurători făcute.

1 Apoi mă duse în curtea cea de dinlăuntru înspre răsărit, apoi înspre miazănoapte, şi mă îndreptă spre chiliile care se aflau în faţa locului închis şi în faţa clădirii din dosul templului, spre miază-noapte.

2 Lungimea era de o sută de coţi înspre miază-noapte şi lăţimea de cincizeci de coţi.

3 Şi se lovea într’o margine lungă de douăzeci de coţi de curtea cea de dinlăuntru şi într’altă margine de caldarâmul curţii de dinafară. Acolo se aflau galerii cu trei caturi, unele în faţa altora.

4 În faţa chiliilor era un coridor care se prelungea înlăuntru, de zece coţi de lat şi lung de o sută de coţi. Uşile chiliilor se deschideau înlăuntru.

5 Chiliile cele de sus, fiindcă galeriile luau din locul cuvenit lor, erau mai înguste decât cele din catul de la mijloc şi decât cele din catul cel de jos.

6 Chiliile erau în trei caturi şi n’aveau stâlpi ca aceia din curtea cea de dinafară. Din această pricină chiliile cele de sus erau mai înguste decât cele din caturile de mijloc şi de jos.

7 Se mai afla şi un zid lung de cincizeci de coţi, care mergea dealungul chiliilor, înspre curtea cea de dinafară, prin faţa chiliilor.

8 Căci lungimea chiliilor înspre curtea cea de dinafară era de cincizeci de coţi, iar înspre faţa templului de o sută de coţi,

9 Mai jos decât aceste chilii, era uşa unui coridor înspre răsărit, pentru cel ce vrea să intre din curtea cea de dinafară,

10 Acolo unde începea capătul zidului curţii. După aceasta mă duse înspre miază-zi, şi iată că în faţa locului închis şi în faţa clădirii din dosul templului se aflau de asemenea chilii.

11 Pe dinaintea lor trecea un coridor, şi ele semănau cu cele de la miază-noapte, ca lungime, lăţime, ieşiri, aşezare şi uşi,

12 Întocmai ca uşile chiliilor de la miază-noapte; şi mai era o uşă la capătul drumului, un drum dealungul zidului înspre răsărit.

13 Şi el îmi zise: «Chiliile de la miazănoapte şi chiliile de la miază-zi, din faţa locului închis, sunt chiliile sfinte, în care preoţii, slujitorii Domnului, mănâncă cele prea sfinte şi unde pun ei lucrurile prea sfinte: prinoasele, jertfele pentru păcat şi pentru vină, fiindcă este loc sfânt.

14 Şi după ce au intrat la slujbă, preoţii să nu iasă din templu drept în curtea cea de dinafară, ci să se dezbrace de odăjdiile cu care au slujit, căci sunt sfinte şi să se îmbrace cu alte veşminte şi apoi să se ducă să asculte pricinile poporului.»

15 Şi după ce a sfârşit cu măsurătoarea înlăuntrul templului, m’a scos pe poarta cea de la răsărit şi a început să măsoare de jur-împrejur.

16 Şi măsură el partea cea de la răsărit cu prăjina şi găsi de jur-împrejur cinci sute de prăjini.

17 Apoi măsură în partea dinspre miază-noapte, şi găsi el de jur-împrejurul clădirii cinci sute de prăjini,

18 Şi spre miază-zi măsură cinci sute de prăjini,

19 Şi se întoarse spre apus şi măsură cinci sute de prăjini,

20 Şi în cele patru laturi măsură de jur-împrejur clădirea şi găsi aceeaşi măsură: lungimea de cinci sute de coţi şi lăţimea de cinci sute de coţi, ca să osebească locul sfânt de cel ce nu este sfânt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.