×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 41

Sfânta, Sfânta Sfintelor, chiliile de jur-împrejurul templului şi clădirea din partea de apus a templului. Ornamentaţia lăuntrică a templului pe pereţi: chipuri de heruvimi şi de palmieri.

1 Apoi mă aduse în Sfânta. Şi măsură pereţii cei întocmai ca pilaştrii care erau de şase coţi de largi de o parte şi de şase coţi de largi de cealaltă parte, anume lărgimea cortului descoperirii.

2 Lărgimea uşii era de zece coţi, iar pereţii dintr’o parte şi dintr’alta ai uşii erau groşi de cinci coţi de o parte şi de cinci de cealaltă parte. Pe urmă măsură şi lungimea Sfintei: patruzeci de coţi lungime şi douăzeci de coţi lărgime.

3 Apoi, intră în Sfânta Sfintelor şi măsură uşorul uşii şi găsi doi coţi, lărgimea uşii era de şase coţi, iar pereţii de amândouă părţile uşii aveau şapte coţi de o parte şi şapte de cealaltă parte.

4 Apoi măsură lungimea Sfintei Sfintelor: douăzeci de coţi, şi lăţimea: douăzeci de coţi, pe partea Sfintei. Şi mi-a zis: «Aceasta este Sfânta Sfintelor».

5 Apoi măsură zidul templului şi găsi şase coţi, şi lăţimea clădirii care era de jur împrejurul templului, era de patru coţi.

6 Chiliile erau în jur, chilie de chilie, câte treizeci, în fiecare din cele trei caturi şi în ziduri erau prichiciuri de jur-împrejur, care erau răsfrânte înspre chilii, şi nu intrate în zidul templului,

7 Aşa că chiliile erau tot mai largi cu cât erau mai sus, după cum zidul se răsfrângea mergând mai sus de jur-împrejurul templului. Pentru aceasta lărgimea clădirii creştea în sus şi din catul cel mai de jos te urcai în cel din mijloc, şi din cel din mijloc în cel mai de sus.

8 Iar împrejurul templului am văzut un caldarâm. Temeliile chiliilor erau de o prăjină de şase coţi,

9 Lăţimea zidului clădirii în afară era de cinci coţi, iar între chiliile templului era câte un loc gol.

10 Şi între chilii era un loc închis de douăzeci de coţi de jur-împrejurul templului.

11 Uşile clădirii dădeau în locul cel gol: o uşă la miază-noapte şi una la miază-zi, iar lăţimea locului de jur-împrejur era de cinci coţi.

12 Clădirea din dosul templului, care se afla în partea de apus, în faţa locului închis, avea o lăţime de şaptezeci de coţi, iar peretele clădirii avea o lăţime de cinci coţi, şi lungimea de nouăzeci de coţi.

13 Şi el măsură templul, şi găsi lungimea de o sută de coţi, iar locul închis, clădirea din dosul templului şi zidul, o lungime de o sută de coţi.

14 Lăţimea pieptului templului şi locul cel închis înspre răsărit era de o sută de coţi.

15 Apoi măsură lungimea clădirii din dosul templului în faţa locului închis, care este în dosul clădirii, cu zidurile de o parte şi de alta, o sută de coţi. Sfânta Sfintelor, Sfânta şi pridvorul

16 Erau căptuşite, şi ferestrele mai largi înlăuntru dădeau lumină de jur-împrejur în cele trei încăperi, iar căptuşala era făcută de jur-împrejur cu lemn dat la rindea, de la pardosea şi până la ferestre.

17 Şi o perdea atârna în jos la uşa Sfintei Sfintelor, în partea de dinafară, iar pe tot peretele de jur-împrejur, atât în Sfânta Sfintelor cât şi în Sfânta,

18 Erau închipuiţi heruvimi şi palmieri, câte un palmier între doi heruvimi. Fiecare heruvim avea două feţe:

19 Pe o parte avea chip de om, care căta spre palmier, şi pe alta avea chip de leu, care privea spre palmier. Şi aşa era rânduit de jur-împrejurul întregului templu.

20 De la pardosea şi cât ajungea căptuşala, adică pe pereţii Sfintei, erau făcuţi heruvimi şi palmieri.

21 Uşorii Sfintei erau pătraţi, iar în faţa Sfintei Sfintelor, era ceva ca un chip de jertfelnic de lemn,

22 Înalt de trei coţi şi lung de doi coţi şi lat de doi coţi; coarnele, temelia şi pereţii erau de lemn. Şi el mi-a zis: «Iată masa care este înaintea Domnului».

23 Sfânta avea două uşi.

24 Şi Sfânta Sfintelor avea tot două uşi. Fiecare uşă a Sfintei avea două canaturi şi câte două uşcioare care se deschideau într’o parte şi în alta, două pentru un canat şi două pentru celălalt canat.

25 Pe uşile Sfintei erau închipuiţi heruvimi şi palmieri, ca şi cei făcuţi pe pereţi. Pridvorul cel de dinafară avea o streaşină de lemn.

26 Pe pereţii lăturaşi ai pridvorului erau ferestre mai largi înlăuntru şi palmieri de o parte şi de alta. Dar şi chiliile laterale ale templului aveau streşini.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.