×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 4

Împresurarea Ierusalimului.

1 «Şi tu, fiul omului, ia-ţi o cărămidă şi pune-o în faţa ta şi desemnează o cetate, Ierusalimul.

2 Împresoară-o, clădeşte un val împotriva ei, ridică meterezuri, aşează oştire împotriva ei şi berbeci de jur-împrejur.

3 Apoi ia-ţi o sobă de fier şi pune-o ca un zid de fier între tine şi cetate, şi îndreaptă-te cu faţa spre ea, ca să fie cetatea împresurată şi tu cel care o împresori. Acesta să fie semn pentru neamul lui Israil.

4 Şi culcă-te pe stânga, şi pe stânga pune păcatul casei lui Israil, şi poartă păcatul lor atâtea zile cât vei sta culcat pe ea,

5 Fiindcă eu îţi voi măsura ţie, după anii păcatelor lor: o sută nouăzeci de zile, atâtea va trebui să porţi păcatul casei lui Israil.

6 Şi după ce le vei fi sfârşit, întoarce-te a doua oară pe dreapta şi poartă păcatul casei lui Iuda patruzeci de zile, câte o zi de fiecare an.

7 Şi să-ţi îndrepţi faţa spre Ierusalimul cel împresurat, şi cu mâna întinsă să profeţeşti împotriva lui.

8 Şi te voi lega cu funii, ca să nu te mai întorci de pe o parte pe alta, până când nu se vor sfârşi zilele de împresurare.

9 Pentru aceasta, ia-ţi grâu, orz, bob, linte, mei şi măzăriche şi pune-le într’un vas, şi-ţi fă pâine pentru câte zile vei sta pe partea aceea – trei sute nouăzeci de zile – ca să ai ce mânca.

10 Şi hrana pe care o vei mânca, din vreme în vreme, să fie de douăzeci de sicli pe zi,

11 Iar apă să bei cu măsură, din timp în timp, o şesime dintr’un hin,

12 Şi de mâncat să mănânci turtele cele de orz pe care să le coci, sub ochii lor, în spuză făcută din necurăţie omenească.

13 Şi să le mai spui: «Întocmai aşa vor mânca fiii lui Israil pâine spurcată printre noroadele printre care eu îi voi goni!»

14 Atunci eu am răspuns: «O, Doamne! Sufletul meu nu s’a spurcat niciodată, iar hoit şi dobitoc sfâşiat nici n’am mâncat din tinereţile mele şi până acum şi nici carne spurcată n’a intrat în gura mea.»

15 Dar Domnul îmi zise: «Vezi! îngăduit să-ţi fie gunoiul de vită în loc de necurăţia omenească, şi deasupra lui să coci tu pâinea ta!

16 Şi mi-a mai spus: «Omule, iată, eu trimite-voi foamete în Ierusalim şi locuitorii, plini de spaimă, vor mânca pâinea cu cântarul şi, îngroziţi, vor bea apa cu măsură,

17 Ca să pătimească ei de foame şi de sete, să se îngrozească unii de alţii şi din pricina păcatelor lor să se prăpădească.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.