×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 39

Prăbuşirea lui Gog: îngroparea lui împreună cu toată oastea în valea Abarim, la răsăritul Mării Moarte, loc care va, purta numele de «Valea oştirii lui Gog». Păsările cerului chemate la marea jertfă. Popoarele păgâne vor recunoaşte atotputernicia lui Dumnezeu. Israil va fi adus din robie şi aşezat în ţară.

1 «Şi tu, fiul omului, prooroceşte împotriva lui Gog şi-i spune: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Vezi, eu sunt împotriva ta, Gog, mare împărat al Meşecului şi al Tubalului.

2 Te voi ademeni, te voi momi şi te voi atrage din ţinuturile de la miazănoapte şi te voi aduce în munţii lui Israil,

3 Şi voi doborî arcul tău din mâna ta cea stângă şi săgeţile tale din mâna ta cea dreaptă le voi da jos.

4 Şi tu…, tu vei cădea pe munţii lui Israil, împreună cu toată oastea ta şi noroadele cele ce vor fi cu tine, şi te voi da spre mâncare tuturor păsărilor de pradă şi fiarelor sălbatice!

5 Tu vei cădea în câmp deschis, fiindcă eu am grăit», – zice Domnul Dumnezeu.

6 «Atunci trimite-voi foc peste ţara Magog şi peste locuitorii cei fără grijă ai ostroavelor, ca să cunoască ei că eu sunt Domnul.

7 Dar şi numele cel sfânt al meu îl voi descoperi în mijlocul poporului meu Israil, şi nu voi mai îngădui ca numele meu cel sfânt să fie pângărit, ca să cunoască popoarele păgâne că eu sunt Domnul cel sfânt în Israil.

8 Acestea vor veni şi se vor împlini», – zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care am vorbit eu!

9 Atunci locuitorii oraşelor lui Israil vor ieşi dintr’însele, vor da foc şi vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile şi săgeţile, buzduganele şi lăncile, şi le vor arde pe foc şapte ani.

10 Şi nu vor mai aduce lemne de la câmp şi nu vor mai tăia lemne din păduri, ci vor arde pe foc numai arme, şi vor prăda şi vor jefui pe cei care îi prădaseră şi-i jefuiseră pe ei», – zice Domnul Dumnezeu.

11 «În ziua aceea voi pregăti pentru Gog o gropniţă într’un loc renumit în Israil, în valea Abarim, la răsăritul Mării Moarte, şi gura văii va fi închisă, şi acolo îl vor îngropa pe Gog împreună cu toată oastea lui, şi-i vor pune numele «Valea oştirii lui Gog».

12 Şi casa lui Israil îi va îngropa şi ca să curăţe ţara va fi nevoie de şapte luni.

13 Şi-i va îngropa tot norodul ţării şi va fi pentru el lucru de laudă, în ziua când mă voi proslăvi», – zice Domnul Dumnezeu.

14 «Şi se vor osebi oameni care să cutreere neîncetat ţara, ca să îngroape pe cei care ar mai fi rămas pe faţa pământului şi să o cureţe şi să caute timp de şapte luni.

15 Iar când vor cutreera ţara şi vor mai vedea vre-un os de om, să pună alături un semn, până când groparii vor veni ca să-l îngroape în «Valea oştirii lui Gog».

16 Şi vor îngropa acolo toată oştirea şi aşa vor curăţi ţara.

17 Şi tu, fiul omului, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Spune păsărilor zburătoare şi tuturor fiarelor sălbatice: «Adunaţi-vă şi vă strângeţi de pretutindeni la jertfa pe care o voi jertfi vouă, jertfă mare pe munţii lui Israil; mâncaţi carne şi beţi sânge!

18 Mâncaţi carnea voinicilor şi beţi sângele împăraţilor pământului toţi laolaltă: berbeci, miei, ţapi, viţei şi vite grase din Basan.

19 Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura şi beţi sânge până vă veţi îmbăta, din jertfa pe care eu o voi jertfi vouă,

20 Ca să vă săturaţi la masa mea de cai, de călăreţi, de voinici şi de orice viteaz, în luptă», – zice Domnul Dumnezeu.

21 «Şi voi dezvălui slava mea între popoare, ca să vadă toate popoarele judecata pe care o voi face şi mâna mea pe care o voi întinde peste ele,

22 Ca să cunoască şi cei din casa lui Israil că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea şi mai departe.

23 Dar să cunoască şi popoarele păgâne că neamul lui Israil, din pricina fărădelegilor pe care le-a săvârşit, a fost dus în robie, din care pricină mi-am ascuns faţa mea, şi-i dădui în mâna vrăjmaşilor şi cu toţii căzură în sabie.

24 Şi mi-am ascuns faţa mea de ei şi m’am purtat astfel, din pricina spurcăciunii şi a fărădelegilor lor.»

25 De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Acum voi schimba restriştea lui Iacob şi mă voi îndura de tot neamul lui Israil, şi-mi voi arăta râvna mea pentru numele meu cel sfânt!

26 Şi vor purta ocara şi toată necredinţa pe care le-au săvârşit faţă de mine, când vor locui în pământul lor fără de grijă şi fără să-i stingherească nimeni.

27 Însă când îi voi aduce înapoi dintre popoare şi-i voi aduna din ţările vrăjmaşilor lor, şi mă voi sfinţi întru ei, în văzul multor neamuri,

28 Atunci vor cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-a dus în robie printre neamuri şi îi adun în pământul lor, fără să las pe nici unul din ei.

29 Şi nu-mi voi mai ascunde faţa mea de ei, fiindcă mi-am vărsat Duhul meu peste neamul lui Israil», – zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.