×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 35

Profeţie împotriva Edomului. Edomul va fi nimicit din pricina înverşunării împotriva lui Israil şi a dorinţei de stăpânire peste Israil.

1 Fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

2 «Fiul omului! Întoarce-te cu faţa spre muntele Seir şi profeţeşte împotriva lui,

3 Şi spune: «Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată că sunt împotriva ta, munte Seir, şi-mi voi întinde mâna mea împotriva ta şi te voi preface în pustietate necuprinsă;

4 Cetăţile le voi preface în mormane de dărâmături şi tu vei fi pustietate, ca să ştii că eu sunt Domnul.

5 Fiindcă tu ai nutrit duşmănie neîncetată şi ai trecut prin ascuţişul săbiei pe fiu lui Israil, în vremea nenorocirii lor, în vremea când păcatul le apropia sfârşitul,

6 De aceea, viu sunt eu», – zice Domnul Dumneezu, – «te voi preface în lac de sânge şi sângele să te urmărească, şi fiindcă sângele te-a făcut vinovat, sângele să te urmărească!

7 Şi voi preface muntele Seir în pustietate nemărginită şi voi nimici dintr’însul pe oricine îşi va face cale pe-acolo;

8 Umplea-voi munţii tăi de morţi, colinele şi văile tale, şi toate luncile tale de ucişi, căzuţi de sabie,

9 Ca să ajungi pustietate deapururi şi cetăţile tale să nu mai fie locuite, ca să cunoşti că eu sunt Domnul.

10 De vreme ce tu zici: «Ale mele să fie amândouă popoarele şi amândouă ţările, şi eu să le stăpânesc, deşi Domnul este în ele»,

11 De aceea, viu sunt eu», zice Domnul Dumnezeu, «că mă voi purta cu tine după vrăjmăşia ta şi după ciuda ta pe care tu ai vădit-o cu ura împotriva lor, şi mă voi descoperi întru ei, când te voi judeca eu,

12 Ca să ştii că eu Domnul am aflat despre toate hulele pe care tu le-ai grăit împotriva munţilor lui Israil: «Pustiiţi să fie şi spre mâncarea voastră!»

13 Şi fiindcă tu te îngâmfai cu gura împotriva mea şi mă blestemai, dar eu am auzit,

14 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Cum te bucuri tu ca ţara mea să fie pustie, aşa îţi voi face şi eu;

15 Precum tu te bucuri de casa lui Israil ca să fie pustie, tot aşa îţi voi face şi eu. Pustietate să fii tu, munte Seir, împreună cu tot Edomul, ca să ştii că eu sunt Domnul!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.